TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ÖRGÜTLÜ GÜCÜMÜZLE HUKUKSAL MÜCADELEMİZE DEVAM EDİYORUZ!
Genel Merkez 06.03.2020 (Son Güncelleme: 06.03.2020 18:00:06)

 

ÇEVRE YÖNETİMİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ` NE DAVA AÇTIK

 

ÖRGÜTLÜ GÜCÜMÜZLE HUKUKSAL MÜCADELEMİZE DEVAM EDİYORUZ! 

MESLEĞİMİZİN PİYASALAŞTIRILMASINA İZİN VERMİYORUZ!

 

undefined 

 

 

14.02.2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde; 30/07/2019 tarih ve 30847 sayılı Resmi Gazete` de yayımlanan Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında 16-20 Mart 2020 tarihlerinde "Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden veya fen fakülteleri ve fen edebiyat fakültelerinin fizik, kimya, biyoloji, biyokimya, jeoloji bölümlerinden veya veterinerlik fakültelerinden mezun olanlar"a yönelik "Çevre Görevlisi Aday Eğitimi" açılacağı duyurulmuştur.

 

Çevre Yönetimi hizmeti doğrudan çevre mühendislerinin dört yıllık lisans eğitimi boyunca almış oldukları eğitim programı içinde yer alan teknik ve mühendislik bilim ve birikimini gerektiren bir çevre mühendisliği hizmet alanıdır.

 

Temel çevre bilimleri Çevre Mühendisliği lisans eğitimi boyunca alınan bir çok dersi içeren geniş bir kavramdır. Çevre Mühendislerinin 4 yıllık eğitimle kazanmış olduğu temel çevre bilimleri konusundaki bilgi birikimleri, mesleki hakları, yeterlilikleri ve çalışma alanları  5 günlük eğitimle alınan bir belge ile diğer meslek gruplarına açılmaktadır. İlgili Yönetmelikte geçen ve duyuruya konu meslek grupları için  "temel çevre bilimleri ve çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemeler konusunda" eğitim düzenlemesi  Çevre Mühendisleri Odası olarak kabul edilebilir değildir. Çevre Mühendisliği formasyonunun böyle bir eğitim ile diğer meslek gruplarına aktarılabilmesi de olanaklı değildir.

 

Bu bağlamda; Yapılan duyuru ve duyuruya konu Çevre Yönetimi Yönetmeliği` nin 6` ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve buna dayalı olarak Bakanlıkça 14.02.2020 tarihli duyuruya konu eğitimin iptali istemi ile Danıştay 6. Daire Başkanlığı` na 04.03.2020 tarih ve 2741 dosya numaralı dava açılmıştır.

 

Çevre Mühendisleri Odası olarak örgütümüzden aldığımız güç ve mesleki birikimimizle mesleğimizi ve çalışma alanlarımızı savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz!

 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

 

http://www.cmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=100889&tipi=67&sube=0

http://www.cmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=100947&tipi=67&sube=0

 

 

Okunma Sayısı: 113