TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
İZMİT` TE YAPILMASI PLANLANAN LİMAN PROJESİYLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRDİK.
Kocaeli Şube 17.02.2020 (Son Güncelleme: 17.02.2020 16:43:51)

15.02.2020

BASIN AÇIKLAMASI

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi 4. Dönem Yönetim Kurulu olarak görevimize başladık. Yönetim Kurulu olarak Kocaeli‘nin yerel sorunlar başta olmak üzere çevreyi ilgilendiren tüm konularda kamu yararına çalışmalarımızı sürdürecek, mesleki haklar konusunda meslektaşlarımızla birlik içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz.

İzmit Körfezi‘nde gerek denetimler, gerek yatırımlar sonucunda su kalitesi geçmiş yıllara göre belirgin bir iyileşme olduğu ve bu iyileşmenin Körfez ekosistemine olumlu yönde etkilediği açıkça görülmektedir.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi uzun yıllardan beri Tübitak-Mam ile birlikte İzmit Körfezi‘nin deniz suyu kalitesini izlemekte, izleme sonuçları bilimsel olarak ta iyileşmesi ortaya koymaktadır.

Ancak, deniz kıyı dolguları ve dip tarama faaliyetleri başta deniz canlıları olmak üzere tüm ekosisteme zarar vermektedir. Bu tür inşaat işlemleri sırasında oluşan habitat kaybı, oluşan bulanıklık ve kirlilikle beraber çıkan olumsuz tablo deniz canlılarını yok etmekle beraber deniz kirliliğine neden olmaktadır. İzmit Körfezi yarı kapalı bir sistem olup deniz suyunun dolaşımı ve yenilenmesi körfezin jeomorfolojisi ile yakından ilintilidir. Deniz kıyı inşaat işlemleri akıntı rejimini etkileyerek körfez sularının kendini yenileme mekanizmasına olumsuz yönde etki edecektir.

ÇED Raporu incelendiğinde genel olarak limanların yoğun olduğu bölge olmasına rağmen istatistiki veriler içeriyor. Olumsuz durumlarda izlenecek yollardan bahsedilmemiştir.

Sonuç olarak, kıyı şeridinin doğal yapısının bozulması, canlı popülasyonundaki azalma, dip yaşamına olumsuz etkilerin yanı sıra rekreasyon alanlarının şehirlerde yetersiz olması ve liman güvenliği (sızıntı, çevre kazaları vb.) çevre yönetiminin sürdürülebilirliği, acil müdahale planlarının kağıt üzerinde kalması, İsg tehlikeler gibi unsurların da göz önünde bulundurulması gerekir. Bir iç deniz olan Marmara‘nın en dar ucunda kalan İzmit Körfezi‘nde bu kadar limanın varlığı yönetiminin de sağlıklı olması mümkün değildir. Tüm bu konularda tesislerin işletme hırsını bir kenara bırakıp kent ve insan için neler yapabileceklerini düşünmeleri gerekmektedir.

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ YÖNETİM KURULU

 

 

Okunma Sayısı: 54
Fotoğraf Galerisi