TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ŞUBEMİZDE “BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ” GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Ankara Şube 16.10.2019 (Son Güncelleme: 16.10.2019 14:45:02)

 

"Bilirkişilik Yönetmeliği", 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında 03.08.2017 tarih ve 30143 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

İlgili Yönetmelik hükümlerinden Madde 33‘e konu "Eğitim kuruluşlarına izin verilmesi" başlığında yer alan 1. ve 2. bendler ve  11.08.2017 tarih ve 29.E.126 sayılı Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı‘nın 169 no‘lu Genelgesi kapsamında Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı‘na meslek Odamız adına eğitim yetkisinin verilebilmesi hususunda başvurusunda bulunulmuştur.  Başvurumuz, Mevzuatlar kapsamında değerlendirilmiş ve "Temel Bilirkişilik Eğitimi Düzenleme Yetkisi"nin alınmasına hak kazanılmıştır.

 

18 saati teorik ve 6 saati uygulamalı olmak üzere toplamda 24 ders saatinden oluşan "Temel Bilirkişilik Eğitimi" 11-12-13-14 Ekim 2019 tarihlerinde Şubemiz eğitim salonunda gerçekleştirilmiştir.

 

Eğitmenimiz Av. Gülşah DENİZ ATALAR, Bilirkişi Raporlarının Hazırlanması ve Taşınmaz Değerlemesi ve Esasları, Bilirkişilik İlkeleri, Bilirkişilik mevzuatları hakkında katılımcıları bilgilendirmiştir. Eğitimin dördüncü günü uygulamalı sunum yaparak sunumlarını örnek raporlar üzerinden gerçekleştirmiştir. Bilirkişilik uygulamalarında karşılaşılacak soru ve sorunlar üzerine pek çok bilgiyi yasal dayanaklarla katılımcılara aktarmıştır.

 

Eğitim sürecinde ve sonrasında yapılan anketler ve katılımcılarla yapılan birebir görüşmelerde, olumlu geri dönüşler alınmış ve eğitime katılan meslektaşlarımız, memnuniyetlerini dile getirmişler, sözlü ve yazılı olarak Şubemize iletmişlerdir.

 

Eğitim sonunda katılımcılara "Katılım Sertifikaları" takdim edilmiştir.

 

Eğitime katılan meslektaşlarımıza, eğitmen olarak katılan Sayın Gülşah DENİZ ATALAR‘a ve eğitimin düzenlenmesinde emeği geçen Şube Yönetim Kurulumuz ve çalışanlarına teşekkür ederiz.

 

Okunma Sayısı: 79
Fotoğraf Galerisi