TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ÇARŞAMBA İLÇESİNDE YAPILMASI PLANLANAN BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ İLE İLGİLİ ŞUBEMİZ BASIN AÇIKLAMASI
Samsun Şube 07.10.2019 (Son Güncelleme: 07.10.2019 11:31:37)

 

BASINA VE KAMUOYUNA

04 Ekim 2019

Eğercili Mahallesi sınırları içerisinde 181.510 m2‘lik bir alana kurulması planlanan ve inşaat çalışmalarına başlanan Biyokütle Enerji Santrali ülkemizin 7 büyük ovasından biri olan ilimizin  ‘tarım ili samsun‘ kimliğini kazanmasında en önemli yeri taşıyan iki yanımızdaki iki büyük ovadan biri olan Çarşamba Ovası sınırları içerisinde projelendirilmiştir.

Çevre Mühendisleri Odası Samsun Şubesi olarak projeyle alakalı görüşlerimizi sizler aracılığıyla halkımızla paylaşmak istiyoruz.

Değerli basın mensupları Proje tanıtım dosyasında tesisin inşaat aşamasında 15.000 ton hafriyat atığı ortaya çıkaracağı öngörülmektedir. Oluşan bu atığın tesisin ihtiyacı olduğu alanlarda düzeltme tesviye gibi işlerde kullanılacağı belirtilmiştir. Eğer ihtiyaç olmazsa ya da ihtiyacı oluşan atık miktarının yarısı kadarsa geri kalan atık nasıl yönetilecektir? Bu aşamada oluşacak toz ve partikül madde problemi de göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir sorun olarak görülmektedir.

Günlük 630 ton yakıt kullanılacağı, 365 gün 24 saat çalışacağı belirtilen tesiste doğrudan yakma sonucunda % 6 oranında kül atığı oluşacağı belirtilmiştir. Bu kapsamda günde oluşan 38 ton külün geçici olarak tesiste depolanacağı ve içerik durumuna göre gübre olarak kullanılabileceği veya çeşitli endüstri alanlarında alternatif hammadde (inşaat, çimento yapımı, beton üretiminde, yol yapım işlerinde, asfalt agregası) olarak değerlendirileceği belirtilmiştir. Kısa zamanda çok yüksek miktarda oluşacak kül atığının ne kadarı bu şekilde değerlendirilecektir? Eğer bu şekilde kullanılamazsa atık yönetimi nasıl yapılacaktır?  Bunun yanı sıra oluşan uçucu bileşiklerin ve küllerin yakın çevrede yer alan tarım arazilerine ve ürünlerine zarar vermesi çok güçlü olasılıktır.

Santralin işletilmesi sırasında tesiste devir daim edecek olan su ihtiyacının günde 5625 m3 olduğu, işletme sırasında eksilen su miktarının tamamlanması için yer altı suyunun kullanılacağı belirtilmiştir. Su kaynaklarının azaldığı, su azlığı seviyelerinde bulunduğumuz raporlarda belirtilirken böyle bir tesisin yeraltı suyu kaynaklarında azalmaya yol açacağı açıktır. Ayrıca sistemde dolaştıktan sonra ortama verilecek suyun ısı ve yapı bakımından doğal dengeyi olumsuz etkilemesi çok kuvvetli bir ihtimaldir. Oluşabilecek faaliyetlerden içme ve sulama suyu ihtiyacının karşılandığı kaynaklarda bir kirlenme ya da azalma olursa telafisi nasıl yapılacaktır?

Küresel iklim değişikliği ülkemizin özen göstermeye çalıştığı hepimizin sorumlu olduğu bir problemdir. Bu problemde termik santrallerin rolü oldukça fazladır. Ovada bu santralin yer almasının iklim değişikliğine de katkıda bulunması,  Tarım ve ürün kalitesine olumsuz etki etmesi muhtemeldir. 

Değerli arkadaşlar yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması,  enerjinin doğru yöntem ve uygun yer seçimleri yapılarak üretilmesi karşı çıktığımız bir durum değildir.  Bizler için bu projedeki en önemli konu, vurgu yaptığımız üzerine basa basa söylediğimiz şey aktif tarım yapılan ilimizin göz bebeği iki ovadan bir olan Çarşamba ovasında bu ya da benzeri tesislerin yer almamasıdır. Bizim için hayati öneme sahip olan şey doğal kaynağın korunmasıdır. Topraktır, havadır, sudur. Beslenmenin temeli olan tarımın korunmasıdır.

Yenilenebilir enerjiyi elbette kullanalım. Ancak bu doğru yer seçimleriyle olmalıdır.

Biyokütle enerji santralinin Çarşamba ovası için doğru bir tercih olmadığını düşünüyoruz.

Ovalarımızda toprak olsun, ürün olsun, su olsun, tarım olsun ama santraller olmasın.

  

  

                                                                                                                               TMMOB

                                                                                                              ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

                                                                                                       SAMSUN ŞUBESİ YÖNETİM KURULU

  

Basın açıklamasının yerel basında yer alan haberlerine aşağıda yer alan linklerden ulaşabilirsiniz.

 

Bağlantılar: 
http://www.habergazetesi.com.tr/haber/5602452/samsunda-biyokutle-enerji-santraline-cevre-muhendisleri-de-tepkili,https://www.youtube.com/watch?v=ebzeR3_clzo,http://karadenizhayat.com/haber-cevre-muhendisleri-odasi-ndan-carsamba-biyokutle-enerji-raporu-16486.html,http://haberaks.com.tr/haber/biyokutle-enerji-santraline-cevre-muhendisleri-de-tepkili-40463
 

Okunma Sayısı: 459