TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Tüm Etkinlikler

    Yayına Giriş Tarihi: 13.03.2017  Güncellenme Zamanı: 13.03.2017 17:28:24  
 

Etkinliğin Tarihi:
25.03.2017

Etkinliğin Yeri:
0

 

 

TARİH: 25 MART 2017 - Cumartesi

YER: İnşaat Mühendisleri Odası - Teoman ÖZTÜRK Toplantı Salonu, Necatibey Caddesi No:57 Kızılay, ANKARA

SÜRE: Cumartesi tam gün

SAAT: 25 Mart 2017 Cumartesi, 09.00-19.00

 

İLGİLİ ÇEVRE: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ve Türk Tabipleri Birliği`nin, Oda ve Şube Yönetimleri, Oda ve Şube Bilirkişilik Komisyonları Temsilcileri, Bilirkişi Eğitmenleri, Bilirkişiler, Adalet Bakanlığı, Hukuk çevreleri 

 

ÇALIŞTAYIN AMACI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)`nun 31 Aralık 2016`da açıkladığı "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2016 Sonuçları"na göre 79 milyon 814 bin 871 kişi olarak belirlenen nüfusumuzun yaklaşık % 92,3`ü (74 milyon civarında kişi) il ve ilçe merkezlerinde, % 7,7`si ise belde ve köylerde yaşamaktadır. Bu oran 1990 yılında % 59`a % 41 oranındaydı.

 

Görüldüğü gibi köyden kente akın büyük oranda sona yaklaşmıştır ama plansız programsız devasa biçimde büyüyen kentlerin hem fiziki hem sosyolojik durumu büyük bir zorlamayla karşı karşıyadır. Avrupa‘nın 200-250 yılda gerçekleştirdiği sanayileşme sürecindeki toplumsal alt üst oluşu, Türkiye son 40 yılda yaşamıştır. Ülkemizin vahşi kapitalizmin acımasız istilası ve eğitim sorunlarının "gölgesinde" büyük oranda bu hareketlilikten doğan sorunları yaşadığı görülmektedir.

 

Bütün bu kaotik ortamda sorumluluğu ve yükü artan alanlardan biri ve belki de en önemlisi bilirkişilik alanıdır. Son olarak 2016 yılında yasalaşarak mevzuata giren 6754 sayılı Bilirkişilik Yasası ile bilirkişilik hizmeti daha da önemli hale gelmiştir. Bu Yasanın yayımı ile zaten var olan toplumsal önem, aynı zamanda bilirkişilik alanına ilgiyi de çoğaltmaktadır.

 

Son dönemde adeta meslek olarak algılanan bilirkişilik alanında, bilirkişi sayısı hızla artmakta; teknik, yaşamsal, mesleki ve toplumsal etik gerektiren bilirkişilik, kamusal yönünü kaybedip ilgili ilgisiz her meslekten herkesin yapabileceği kâr amaçlı bir işe dönüşmektedir. Meslekteki teknik ve etik özellik, düzenli bir eğitim almış olmayı ve diploma / sertifikayı ve denetleyici bir örgütsel mekanizmayı gerektirmektedir. Bu özelliği taşımayanların bilirkişi olabilmesini kolaylaştıran uygulamaların nedeni olan eksiklikler ve yanlış uygulamalar, yeniden masaya yatırılıp tartışılmayı gerektirmektedir.

 

19 Aralık 2015 tarihinde ilki düzenlenen "TMMOB 1. BİLİRKİŞİLİK ÇALIŞTAYI"nın ana aksında belirlenen amaçların bugün karşımızda duran "6754 Sayılı Yasanın Gölgesinde" tekrar ele alınmasının yanı sıra, 6754 sayılı Yasada sayılan meslek örgütlerinin bilirkişilik çalışmalarını bu yeni yasa paralelinde tekrar gözden geçirmek ve çıkacak yönetmeliğe ilişkin tespit, görüş ve önerileri ortaya koymak TMMOB 2. BİLİRKİŞİLİK ÇALIŞTAYI`nın ana amacı olarak önemini korumaktadır.

 

TMMOB 2. BİLİRKİŞİLİK ÇALIŞTAYI PROGRAMI

25 MART 2017

 

09.00 - 09.30 KAYIT

09.30 - 10.00 AÇILIŞ KONUŞMASI

Emin Koramaz, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

 

10.00 - 10.30 TEMATİK SUNUM

                            6754 Sayılı Bilirkişilik Yasası Üzerine Bilirkişilik Çalışma Grubu Sunumu

                            Leman Ardoğan

                            Timur Bilinç Batur

                            Şenay Güneş

 

TMMOB 2. BİLİRKİŞİLİK ÇALIŞTAYI ATÖLYE ÇALIŞMALARI

 

10.30 - 11.30 1. OTURUM

Oturum Yöneticisi: Ali Fahri Özten

                            ATÖLYE 1 ÇALIŞMALARI SUNUMLARI salon katılımıyla

                            6754 Sayılı Bilirkişilik Yasası Kapsamında Bilirkişilik Eğitimleri

Alt Konu Başlıkları

a)       Bilirkişilik Eğitimi Verecek Kurumların Nitelikleri

b)       Bilirkişilik Temel Eğitimine İlişkin Usul ve Esaslar

                                 i.       Temel ve Alt Uzmanlık Alanlarına Göre Bilirkişilerin Uyacağı Rehber İlkeler

                                ii.       Bilirkişilerin Hazırlayacağı Rapor Standartları

 

11.30 - 11.45 ÇAY ARASI

 

11.45 - 12.45 2. OTURUM

Oturum Yöneticisi: Erkin Etike

                            ATÖLYE 2 ÇALIŞMALARI SUNUMLARI salon katılımıyla

                            6754 Sayılı Bilirkişilik Yasası Kapsamında Bilirkişilik Uzmanlık Alanları ve Bilirkişilik Ücretleri

Alt Konu Başlıkları

a)       Bilirkişilik Hizmetlerine İlişkin Temel ve Alt Uzmanlık Alanları

b)       Temel ve Alt Uzmanlık Alanlarına Göre Bilirkişilerin Sahip Olması Gereken Nitelikler

c)       Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi

d)       Temel ve Alt Uzmanlık Alanlarına Göre Bilirkişilerin Aylık Olarak Bakacağı İş Sayısı

 

12.45 - 14.00 ÖĞLE YEMEĞİ

 

14.00 - 15.00 3. OTURUM

Oturum Yöneticisi: Petek Ataman

                            ATÖLYE 3 ÇALIŞMALARI SUNUMLARI salon katılımıyla

             6754 Sayılı Bilirkişilik Yasası Kapsamında Bilirkişilik Etiği ve Bilirkişilerin Denetimi

Alt Konu Başlıkları

a)       Bilirkişilerin Görevlerini Yürütürken Uymaları Gereken Etik İlkeler

b)       Bilirkişilik Listelerinin Oluşturulması, Çıkarılma ve Bilirkişilik Yapmaktan Yasaklanma

c)        Bilirkişiliğe Kabule İlişkin Usul ve Esaslar

d)       Bilirkişilerin Denetimine ve Performansına İlişkin Usul Ve Esaslar

e)       Bilirkişilik Sicili

 

15.00 - 15.15 ÇAY ARASI

 

15.15 - 16.15 4. OTURUM

Oturum Yöneticisi: Nurten Çağlar Yakış

                            ATÖLYE 4 ÇALIŞMALARI SUNUMLARI salon katılımıyla

                            6754 sayılı Bilirkişilik Yasasının Mevcut Yasa ve Yönetmeliklere Uyumu

Alt Konu Başlıkları

a)       6754 Sayılı Bilirkişilik Yasası ve Meslek Örgütlerinin Mevzuatı

b)       6754 Sayılı Yasanın Bilirkişilik Yönetmeliği Nasıl Olmalı

 

16.15 - 16.30 ÇAY ARASI

 

16.30 - 19.00 FORUM

Forum Yöneticisi: Ali Ekinci

Atölye Sözcülerinin ve Meslek Odaları Temsilcilerinin katılımıyla

 

 

 

19.00 ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRİSİ KOMİSYONU SEÇİMİ VE KAPANIŞ

 

undefined 

 
 

Ekler

(1133 KB)