TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Formlar

Çevre Mühendisleri Odası Üyelik sicil bilgilerinin dökümü olan Oda Kayıt Belgesi bedeli 2021 yılında 100 TL olarak belirlenmiştir.

Oda Kayıt Belgesi alınabilmesi için gerekli belgeler:

- Adına belge düzenlenecek kişi tarafından imzalanmış Oda Kayıt Belgesi Başvuru Formu (elden ya da faksla iletilebilir)
- Belge sahibinin Aidat borcunun bulunmaması(geçmiş dönemler dahil)
- Belge Ücretinin ödenmiş olması gerekmektedir.

 

 

MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ`NE YETERLİK  İÇİN DÜZENLENECEK OLAN ODA SİCİL BELGESİ

Çevre Mühendisleri Odası Üyelik sicil bilgilerinin dökümü olan OSB; 03.06.2016 tarihinde yayımlanan Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler İle İlgili Yönetmelik kapsamında Yeterlik belgesi başvurusunda düzenlenir.

Oda Sicil Belgesi bedeli 100 TL olarak belirlenmiştir.

Oda Sicil Belgesi alınabilmesi için gerekli belgeler:

- Adına belge düzenlenecek kişi tarafından imzalanmış Oda Kayıt Belgesi Başvuru Formu (elden ya da faksla iletilebilir)
- Belge sahibinin Aidat borcunun bulunmaması(geçmiş dönemler dahil)
- Belge Ücretinin ödenmiş olması gerekmektedir.

 

Birim

Yetkili Personel

Telefon-Faks

E-Posta

Ankara

Deniz TEMÜRTÜRKAN

0312 419 80 71-0312 419 80 74

cmoankara@cmo.org.tr

İstanbul

Tarkan KILIÇ

0212 245 89 15-0212 245 89 17

cmoistanbul@cmo.org.tr

İzmir

Selma AKDOĞAN

0232 464 00 22-0232 422 09 59

cmoizmir@cmo.org.tr

Antalya

Dila PIRTI

0242 322 32 56

cmoantalya@cmo.org.tr

Mersin

Sibel BAYRAM

0324 328 93 03-0324 328 97 40

cmomersin@cmo.org.tr

Kocaeli

Deniz ÇAMUR

0262 323 62 73-0262 323 62 16

cmokocaeli@cmo.org.tr

Samsun

Özge GÖKSU

0362 431 01 80

cmosamsun@cmo.org.tr

Adana

Fadime DOĞAN

0322 459 97 60

cmoadana@cmo.org.tr

Diyarbakır

Rojda Enfal Aslan

0 539 8575922

cmodiyarbakir@cmo.org.tr

 

 

 MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME PROJELERİ İÇİN VERİLEN ODA KAYIT BELGESİ

 

Üye sicil bilgilerinin dökümü olan OSB; MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME PROJELERİ için Çevre Mühendisleri Odası – Belgelendirme Birimi tarafından ve aşağıdaki birimler tarafından verilir. Oda Sicil Belgesi İşletme Projelerindeki Çevre Mühendisi İmzalarını incelemek için vize işlemi sonrası düzenlenmektedir. Vize ücreti 140 TL olarak belirlenmiştir.

Oda Kayıt Belgesi alınabilmesi için gerekli belgeler: 

- Adına belge düzenlenecek kişi tarafından imzalanmış başvuru formu (elden ya da faksla iletilebilir)

- Belge sahibinin Aidat borcunun bulunmaması(geçmiş dönemler dahil)

- İşletme Projesi Vize Bedelini ödenmiş olması gerekmektedir.                                                        

İşletme Projesi  Vize için incelenecek belgeler;

Madencilik Faaliyetleri Uygulama yönetmeliği Ek Forum- 10 İşletme Projesinin V. Bölüm Çevre İle Uyum Planı Kısmı

İşletme İzini alınması planlanan alanın çevre arazi kullanımlarını sınırlarını ve çevresini gösteren 1/5000 ölçekli topografik harita

Faaliyet sahasında çevre ile uyumlu hale getirilecek alanların faaliyet esasında ve/veya sonrasında kulanım senaryolarını gösteren 1/1000 –1/5000 ölçekli topografik harita

:::Üye Sicil Belgesi Başvuru Formu aşağıdaki ekte mevcuttur.

MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME PROJE için İŞLETME PROJE VİZESİ ve ODA SİCİL BELGESİ, ÇMO Genel Merkez - Belgelendirme birimine tarafından verilecektir.

 

2022 Yılı Asgari Ücret Brüt 7.850 TL