TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Öğrenci Bülteni

      Sayı: 11 2011/Eylül

Oda Yönetim Kurulumuz, Oda faaliyetlerinin bilimsel bilgi ile donatılmasını, kamu yararına yapılan çalışmaların çevre mühendisliği alanında üretilen bilgi ile güçlendirilmesini ve meslektaşlarımızın güncel bilimsel gelişmelerden haberdar olmasını, yönetime geldiği ilk günden beri hedeflemekte, bu yönde çalışmalar yapmaktadır.

Bu kapsamda, Yönetim Kurulumuz, Odamızın hakemli - bilimsel dergisi olan "Çevre, Bilim ve Teknoloji Dergisi"nin 3. Sayı 3. Cildini yayımlamıştır. Çevre Mühendisliği alanında yapılan akademik çalışmaların paylaşıldığı dergimizin bu sayısının editörlüğü ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek SANİN hocamız tarafından yapılmıştır.

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

Bitkisel Atıklardan Üretilen Aktif Karbon İle Sulu Çözeltiden Cu (ll) İyonu giderimi
H.Ferdi GERÇEL ve Özgül GERÇEL.............................................89

E-Atıkların Çevresel Etkileri ve İkincil Kaynak Olarak ekonomik potansiyeli
Ersin Yener YAZICI ve Hacı DEVECİ...........................................99

Ses Dalgalarının Petrokimya Endüstrisi Atıksularının Arıtımına Etkisi
Rukiye ÖZTEKİN ve Delia Teresa SPONZA................................115

Nehirlerde Çevresel Akışın Belirlenmesinde Hidrolojik Kuraklığın Etkileri
Filiz MALKOÇ, Hilal TUNA, Yüksel MALKOÇ, Mehmet YILDIZ.......131

Topraklardan Ağır Metallerin Giderilmesinde Bitkilerin Kullanımı - Fitoekstraksiyon
Gülgün DEDE, Ömer Hulusi DEDE, Saim ÖZDEMİR.....................141

Kuyu İçme Sularının Ozonla Dezenfeksiyonu
Ferudun DEMİR, Atiye ATGÜDEN.............................................155

Genetik Algoritma Yardımıyla Model Kalibrasyonu: Aşağı Seyhan Nehri Örneği
Recep Kaya GÖKTAŞ ve Ayşegül AKSOY..................................169

Yukarı Akışlı Sabit Yataklı Pilot Ölçekli Anaerobik Proses İçin Dinamik ve Statik Anfıs Modellerinin Değerlendirilmesi
Altunay PERENDECİ, Eric LATRİLLE, Jean philippe STEYER..........187