HomeHome   Contact UsContact Us   TurkishTurkish

     23 ŞUBAT 2019 , CUMARTESİ

 •  
 • ÜYELİK ÜCRETLERİ

  Üyelik Ücretleri

   

  Aidat borçları ödeme seçenekleri:

  Odamız yıllık üyelik aidat tutarı (2019)   = 192 tl

                                                

  Aidat borçları kredi kartı ile ödeme formu doldurularak, Sanal POS aracılığıyla da ödenebilmektedir. 

  Kredi Kartı İle Ödeme Formu doldurulup Odaya gönderilerek de ödeme direktifi verilebilir. Her ay üyenin belirttiği miktar banka aracılığıyla kredi kartından Oda hesabına aktartılır.Form sadece üzerinde belirtilen yıl için geçerlidir. Her yıl üye tarafından yenilenmedikçe aidat çekimine devam edilmez. 

  Sanal pos uygulaması kapsamında WORLD, MAXIMUM, AXESS ve BONUS özellikli kredi kartlarına taksit imkanı sisteme eklenmiştir. Aidatlarınızı WORLD, MAXIMUM, AXESS ve BONUS özellikli kredi kartlarına 6 aya kadar taksitlendirilebilir, diğer kartlar için tek çekim ile aidatınızı güvenli  bir  ortamda ödeyebilirsiniz. http://www.cmo.org.tr/uyegiris.php adresinden üye girişi yaparak aidat borcu sorgulama ve ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

  Şube ve Temsilciliklerimizde üyelik ve belge ücretleri nakit olarak tahsil edilememektedir.

   

   

   

  2019 YILI ÜYELİK VE BELGE ÜCRETLERİ

  Yıllık Üye Aidatı

  192 TL

  Üye Kayıt Ücreti

  15 TL

  Kimlik Ücreti

  50 TL

  Yabancı Üye Başvuru Ücreti

  1000 TL

  Yabancı Üye Yıllık Aidatı

  4800 TL

  Oda Kayıt Belgesi Ücreti

  90 TL

  SMM - B İlk Başvuru Ücreti

  90 TL

  SMM - B Yıllık Ücreti

  200 TL

  BTB İlk Başvuru Ücreti

  400 TL

  BTB Yıllık Ücreti

  600 TL

  Kayıp BTB Ücreti

  600 TL

  2017 Yılı İçinde Kurulan Firmalar İçin  BTB Ücreti Kurulduğu Aydan Sonraki Her Ay İçin:

  50 TL

  LPG Sorumlu Müdürlük belge düzenleme ücreti

  100 TL

  LPG Sorumlu Müdürlük belge yenileme ücreti

  50 TL

  LPG Sorumlu Müdürlük gecikme bedeli (her ay için)

  35 TL

  BTB -Ocak Ayından Sonra yapılacak Başvurularda Her Ay İçin Alınacak Ceza Tutarı

  50 TL

  Aslı Gibidir Onayı

  35 TL

  SMM veya Firma Adı Değişikliği Nedeniyle Alınmış BTB Yenileme Ücreti

  90 TL

  Adli Bilirkişilik Oda Sicil Belgesi

  90 TL

   

   

    

   

   

  BİRİM

  BANKA - ŞUBE

  ŞUBE KODU

  HESAP NO

  IBAN

  MERKEZ

  TÜRKİYE İŞ BANKASI - MEŞRUTİYET ŞUBESİ

  4213

  744794

              TR830006400000142130744794

  ANKARA ŞUBE

  TÜRKİYE İŞ BANKASI - MEŞRUTİYET ŞUBESİ

  4213

  744819

              TR870006400000142130744819

  İSTANBUL ŞUBE

  TÜRKİYE İŞ BANKASI - BEŞİKTAŞ ŞUBESİ

  1008

  2622162

              TR120006400000110082622162

  İZMİR ŞUBE

  TÜRKİYE İŞ BANKASI - YENİ LİMAN ŞUBESİ

  3427

  339372

              TR800006400000134270339372

  SAMSUN ŞUBE

  TÜRKİYE İŞ BANKASI - SAMSUN ŞUBESİ

  7300

  1931377

              TR480006400000173001931377

  KOCAELİ ŞUBE

  TÜRKİYE İŞ BANKASI - İZMİT MERKEZ ŞUBESİ

  2400

  1899008

              TR150006400000124001899008

  MERSİN İL TEM.

  TÜRKİYE İŞ BANKASI - MERSİN ÜNİ. ŞUBESİ

  6609

  30457

              TR400006400000166090030457

  ANTALYA ŞUBE

  TÜRKİYE İŞ BANKASI - ŞARAMPOL ŞUBESİ

  6207

  453179

              TR670006400000162070453179

  BURSA İL TEM.

  TÜRKİYE İŞ BANKASI - BEŞEVLER ŞUBESİ

  2229

  125984

              TR720006400000122290125984

  DENİZLİ İL TEM.

  TÜRKİYE İŞ BANKASI - DENİZLİ ŞUBESİ

  3200

  1696639

              TR930006400000132001696639

  GAZİANTEP İL TEM.

  TÜRKİYE İŞ BANKASI - GAZİANTEP ŞUBESİ

  6314

  90641

              TR760006400000163140090641

  DİYARBAKIR İL TEM.

  TÜRKİYE İŞ BANKASI - DİYARBAKIR ŞUBESİ

  8300

  1663964

              TR390006400000183001663964

  TRAKYA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

  TÜRKİYE İŞ BANKASI - EMLAKKENT ÇORLU ŞB.

  1522

   0165154

              TR080006400000115220165154

  AYDIN İL TEMSİLCİLİĞİ

  TÜRKİYE İŞ BANKASI - AYDIN BULVAR ŞUBESİ   

  3002

   0058419

              TR930006400000130020058419

  DÜZCE İL TEMS.

  TÜRKİYE İŞ BANKASI -  DÜZCE ŞB.

  4320

  1582753

              TR960006400000143201582753

  TRABZON TEMS.

  TÜRKİYE İŞ BANKASI TRABZON ŞUBESİ

  7500

  1638487

              TR630006400000175001638487

  ADANA ŞUBE

  TÜRKİYE İŞ BANKASI SEYHAN ŞUBESİ

  6041

  119487

              TR680006400000160410119487

  MUĞLA İL TEMS  

  TÜRKİYE İŞ  BANKASI MUĞLA ŞUBESİ

  3600

  1443038

               TR070006400000136001443038

  KONYA İL TEMSİLCİLİĞİ

  TÜRKİYE İŞ BANKASI SELÇUK ÜNİV.KONYA ŞUBESİ

  4513

  136789

               TR940006400000145130136789

  VAN İL TEMS.

  TÜRKİYE İŞ BANKASI VAN ŞUBESİ

  8900

  1804658

         TR360006400000189001804658

   


  Yönetmelikte geçen üyelik ödentileri

  Madde 13  - a) Üyelik ödentileri ve üyelik ile ilgili tüm ücretler, mevcut olanak ve koşullara göre TMMOB‘nin belirleyeceği ve/veya önereceği tavan rakamdan daha yüksek olmamasına dikkat edilerek, Oda Genel Kurulu tarafından veya Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Üye yıllık ödentisi üyelerden peşin ya da Oda Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre taksitler halinde alınabilir.

  b) Oda Genel Kurulu ya da Oda Genel Kurulunca yetkilendirilen Oda Yönetim Kurulu, yeni üye kaydı sırasında bir defaya mahsus olmak üzere üye kayıt ücreti alınmasını kararlaştırabilir ve bu ücreti belirleyebilir, bu ücrete Üye Kimlik bedeli dahil olur. Aynı koşullarda kimlik yenileme işlemleri için kimlik bedeli alınmasını kararlaştırabilir ve Oda Yönetim Kurulu bu ücreti belirleyebilir.

  c) (Değişik:RG-12/8/2016-29799) Yurtiçinde yüksek lisans öğrenimlerini gerçekleştiren üyeler için öğrenimlerinin ilk üç yılında üye yıllık ödentisinin yarısı alınır. Herhangi bir işte çalışmadığını belgeleyen üyeler için bu muafiyet öğrenimleri süresince devam eder. Üyenin bu koşuldan faydalanabilmesi için yazılı başvurusu, okul kimliği fotokopisi ve/veya öğrenci belgesi ile bağlı bulunduğu birime başvurması ve her yıl bu belgeleri yenilemesi gerekir. Başvuru ya da yenileme yapılmamış yıla ait aidat normal bedeli üzerinden alınır.

  ç) Yurt dışına eğitim ya da çalışma amaçlı çıkan üyelerin üyelikleri önceden yazılı başvuru yapmak ve dönüşlerini belgelendirmek koşuluyla, yurt dışında kalış süreleri boyunca askıya alınır ve yıllık üyelik ödentisinden muaf tutulurlar. Söz konusu üyelerin üyeliklerinin askıya alınabilmesi için üyeliğin askıya alınması tarihi itibariyle varsa borçlarını kapatmaları ve oda kimliklerini teslim etmeleri gerekmektedir.

  d) Oda üyesi olup da askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olan yedek subaylar ile er ve erbaşlar önceden haber vermek ve dönüşlerinde belgelendirmeleri kaydıyla askerlik süresince üyelik ödentilerinden muaf tutulurlar.

  e) (Değişik:RG-12/8/2016-29799) Resmi sağlık kurumlarından alınan sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzeri engelli olduğunu belgeleyen üyeler yıllık üye ödentisinden muaf tutulurlar.

  f) Tüm Oda alacaklarının tahsilatında gerekli işlemler yapıldıktan sonra başkaca bir yol kalmaması durumunda 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri uygulanır.

   

   

  TMMOB Ana Yönetmeliği Üyelerin Yıllık Ödenti Yükümlülüğü Madde 99:


  "Yıllık ödenti, üyelerden, Odasının vereceği karara göre peşin olarak ya da eşit taksitlerle alınır. Geçmiş yıllara ait üye ödentisi, borcun ödendiği tarihteki üye ödentisi miktarı üzerinden alınır. Her türlü ödenti ile öteki para cezalarını, yazılı bildirim tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde bağlı bulundukları Odaya ödemeyenler hakkında, İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre kovuşturma yapılır.

  Adreslerini değiştiren üyeler, yeni adreslerini Odalarına bildirmedikçe, eski adreslerine yapılan bildirimler üyeye iletilmiş sayılır. Üyeliği ile ilgili bilgilerdeki değişiklikleri bildirmemesi nedeniyle oluşacak her türlü hukuki sorumluluk üyeyi bağlar. Oda bu nedenle üyenin haklarını kısıtlayıcı herhangi bir işlem yapamaz."

   

   SİCİL FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

   

   

    

   

    

   

   

  Dosyalar

  ÜYE SİCİL FİŞİ (240 KB) (17.12.2013 16:56:25)

  KREDİ KARTI ÖDEME FORMU (41 KB) (03.01.2019 15:54:48)

  PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
  Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
  Acrobat® Reader® yüklemek için

  Key Yazılım Çözümleri A.Ş.