TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
De26 Iso 45001:2018 Iş Sağlığı Ve Güvenliği (Emniyeti) Yonetim Sistemlerine (Isgys) Giriş Ve Temelleri Eğitimi
Eğitimin Amacı

·         İSG ile ilgili temel ilke ve kavramlarının,

·         ISO 45001:2018‘in temel gereksinimlerinin anlaşılması;

·         İSGYS` nin unsurlarının, işleyişinin ve temel süreçlerinin,

·        ISO 45001:2018 ile diğer standartlar ve düzenleyici mevzuatlar arasındaki korelasyonun,

İSGYS uygulama ve yönetimi için kullanılan yaklaşımların, yöntemleri ve teknikleri kavranması 

Eğitimin Süresi

2 GÜN

Eğitimin İçeriği

·         İSGYS tarihçesi

·         OHSAS 18001` den geçiş

·         ISO 45001:2018 Yönetim Sisteminin Yararları

·         ISO 9001 ile olan ilişkisi

·         Önemli Terimler ve Tanımlar

·         PUKÖ Çevrimi, Risk Temelli Düşünce

·         ISO 45001:2018 gereklilikleri (4.-10. Maddeler)

Vaka çalışmaları 

Aranacak Şartlar

Sınav ve Belgelendirme

Ücretler