TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Ab10 Sera Gazı Emisyonlarının Izlenmesi, Raporlanması Ve Doğrulanması Eğitimi (Uzaktan Eğitim)
Eğitimin Amacı

Eğitimin Süresi

Eğitimin İçeriği

Aranacak Şartlar

Sınav ve Belgelendirme

Ücretler