TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Te30 Tarımsal Bazlı Biogaz Tesisleri Tasarım Ve Işletimi Eğitimi
Eğitimin Amacı

Yenilenebilir Enerji Kanunu ile beraber biyogaz tesislerinin yaygınlaşması nedeniyle, tarımsal bazlı biyogaz tesislerinin tasarımı, işletimi ve ilgili mevzuatlar hakkında üyelerimizin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Eğitimin Süresi

Eğitimin İçeriği

·         Biyogaz Sektörü Genel Bilgilendirme

·         Biyogaz Sistemleri ile İlgili Mevzuat

·         Biyokütle Enerjisi, Biyogaz Teknolojisine Giriş

·         Biyogaz Tesisleri Bileşenleri

·         Biyogaz Üretiminde Kullanılabilen Hammaddeler ve Biyogaz Potansiyelleri

·         Ham Madde Hazırlama ve Ön İşlemler

·         Biyogaz Üretiminde Önemli İşletme Parametreleri

·         Biyogaz Tesisi Tasarımı Temel Esasları

·         Biyogaz Temizleme Sistemleri

·         Biyogaz Sistemlerinin Otomasyonu Genel Bilgilendirme

·         Biyogaz Tesislerinin Devreye Alınması

·         Biyogaz Tesislerinde Güvenlik

·         Biyogaz Üretimi ve Tesis Tasarımı İçin Gerekli Temel Parametre Analizleri

·         Biyogaz Sistemlerinin Ekonomik Analizi ve Excel ile Örnek Çözümler

·         Örnek Tasarım Uygulaması ve Excel ile Örnek Çözümler

·         Biyogaz Tesisi Sıvı ve Katı Gübre Yönetimi

·         Biyogaz Tesislerinin İşletimi-

·         Uygulama Örneği

·         Teknik Gezi( Tesis Çalışma Programı uygunluğu halinde gerçekleştirilecektir.)  

*Eğitime % 70 devam zorunluluğu bulunmaktadır. 

Aranacak Şartlar

Eğitim Programı kapsamında; Yenilenebilir Enerji Kanunu ile beraber biyogaz tesislerinin yaygınlaşması nedeniyle, tarımsal bazlı biyogaz tesislerinin tasarımı, işletimi ve ilgili mevzuatlar hakkında üyelerimizin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim; çevre mühendisleri ve konu ile ilgili genel bilgi almak isteyen teknik personel ve ilgili kişiler,sektörde konularında hizmet veren firma yetkilileri ve personeli. 

Sınav ve Belgelendirme

Ücretler