TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
“517/2014” Sayılı Avrupa Birliği Florlu Sera Gazları Direktifi Ve Uygulama Mevzuatları Eğitimi
Eğitimin Amacı

 Eğitim sonucunda katılımcıların aşağıdaki konularda bilgi sahibi olması hedeflenmektedir.

·         Ozon Tabakasını İncelten Maddeler, Montreal Protokolü, Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Avrupa Birliği Mevzuatı

·         Küresel İklim Değişikliği, İklim Değişikliği ile ilgili Uluslararası Mücadele ve AB İklim Değişikliği Mevzuatı

·         Florlu Sera Gazları, Küresel Isınma Potansiyeli (KIP) Kavramı ve Karışım Gazların KIP Potansiyelinin Hesaplanması

·         İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri,  Isıtma-Havalandırma Sistemleri, Yangınla Mücadele Sistemleri ve Yangın Söndürücüler, Basınçlı Kaplar, Isı Pompaları, Elektriki Şalt Cihazları, Soğutma Devreleri ve Florlu Sera Gazlarının Kullanıldığı Diğer Sistemler ve Uygulama Örnekleri

·         Florlu Sera Gazlarının Geri Kazanım, Geri Dönüşüm ve Yeniden Kullanımı

·         Avrupa Birliği Florlu Sera Gazları Direktifi

o   Tanımlar

o   Emisyonların Kontrolü

o   Kaçak Kontrolü

o   Kaçak Tespit Sistemleri

o   Kayıtların Tutulması

o   Florlu Gazların Üretiminden Kaynaklı Emisyonlar ve Üreticilerin Sorumlulukları

o   Geri Kazanım

o   Eğitim ve Belgelendirme

o   Piyasa Önlemleri

o   Etiketleme, Ürün ve Ekipman Hakkında Bilgilendirme

o   Florlu Sera Gazlarının Kullanımının Kontrolü

o   Florlu Sera Gazlarının Kullanımının Sonlandırılması

o   Kayıt Sistemleri ve Raporlama Yükümlülükleri

o   Uygulanan İdari Yaptırımlar

·         Uygulama Mevzuatları Eğitimi

o   Florlu Sera Gazı İçeren İklimlendirme ve Soğutma Ekipmanları ile Isı Pompalarına Dair Bildirimler ve Bu Bildirimlerin Bağımsız Tetkikçiler Tarafından Doğrulanması

o   Florlu Sera Gazları ve Bu Gazları İçeren Ekipmanlara Dair Etiketleme Şablonları

o   Florlu Sera Gazı İçeren Hareketli ve Sabit İklimlendirme-Soğutma Sistemleri ve Isı Pompalarına Dair Gerçek ve Tüzel Kişilerin Sertifikasyonu

o   Florlu Sera Gazları İçeren Sabit Elektriki Şalt Cihazlarının Kurulumu, Tamiri, Bakımı, İşletilmesi ve Bertarafını Yürütecek Gerçek Kişilerin Sertifikasyonu

o   AB Üye Ülkelerinin Sertifikasyon Programlarına Dayalı Raporlama Yükümlülükleri

o   Florlu Sera Gazı İçeren Yangından Korunma ve Yangın Söndürme Ekipmanlarının Kurulumu, Tamiri, Bakımı, İşletilmesi ve Bertaraftını Yürütecek Gerçek ve Tüzel Kişilerin Sertifikasyonu

o   Florlu Sera Gazı Bazlı Solventler İçeren Ekipmanların Geri Kazanım İşlemlerini Yürütecek Gerçek Kişilerin Sertifikasyonu

o   Kullanım Kotalarının Belirlenmesi ve Raporlamaların Yapılması

·         İklim Değişikliği ile Mücadele ve Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Ulusal Mevzuat

Eğitimin Süresi

2 GÜN

Eğitimin İçeriği

 ·         Florlu Sera Gazları ve Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Bilgiler

·         İklim Değişikliği ve Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşmeler

·         AB ve Ulusal Mevzuat

·         Florlu Sera Gazlarını İçeren Basınçlı Kaplar ve Diğer Ekipmanların Üretimi, Kullanımı, Tamiri, İşletilmesi ve Bertarafına Dair Yöntem ve Teknolojiler

·         Florlu Sera Gazlarını İçeren Basınçlı Kaplar ve Diğer Ekipmanların Üretimi, Kullanımı, Tamiri, İşletilmesi ve Bertarafını Yürütecek Personel ve Kuruluşların Yetkilendirilmesi

·         Florlu Sera Gazları ile Bunları İçeren Ekipmanların Uluslararası Ticareti ve Sınır Kontrolleri

·         Florlu Sera Gazlarının Geri Kazanım, Geri Dönüşüm ve Yeniden Kullanımı

·         Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 04.01.2018 tarihinde yayımlanmış olan Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik

·         Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 07.04.2017 tarihinde yayımlanmış olan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın kontrol altındaki ozon tabakasını incelten ve küresel ısınmaya sebep olan kimyasalların takibi sistemi

Aranacak Şartlar

 Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazları İçeren Ekipmanların Üretimi, İşletilmesi, Bakımı ve Bertarafını Yürüten Kişiler ile Kuruluşların çevre görevlileri ve çevre yönetim birimlerinde görev alan mühendis ve sorumlular, bakım ve üretim sorumluları ile çevre danışmanlık hizmetleri veren kuruluş temsilcileri

Sınav ve Belgelendirme

Ücretler