TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
De20 Temel Arcgıs Eğitimi
Eğitimin Amacı

Eğitimin Süresi

3 GÜN

Eğitimin İçeriği

 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Temel Kavramlar

Temel Kartografya: Koordinat Sistemleri, Datum, Projeksiyon

CBS Veri Tipleri: Vektör ve Raster

ArcGIS Desktop Genel Bakış

ArcMap Kullanımı: ArcMap Arayüzünü Tanıma, ArcMap`de Veri Görüntüleme

ArcCatalog ve ArcToolbox

ArcGIS`de Görüntüleme ve Semboloji

Coğrafi Verinin Sorgulanması

ArcGIS`de Vektör Veri İşlemleri

ArcGIS`de Raster Veri İşlemleri: DEM

ArcGIS Konumsal Analizler: ArcGIS Spatial Analyst

GPS Verileri ile Çalışma

ArcGIS`de Sayısallaştırma

ArcGIS`de Online Veri Kaynakları ve Veri Alma

ArcGIS`de Harita Çıktısı Hazırlama

Uygulamalar

Aranacak Şartlar

Sınav ve Belgelendirme

Ücretler

ÇMO Üyeleri ( Aidat borcu bulunmayan): 570 TL BTB’li Firma Çalışanı TMMOB Üyeleri: 715 TL TMMOB üyeleri / Diğer: 855 TL