TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Ab06 Tesislere Yonelik Ileri Seviye Sera Gazı Emisyonlarının Izlenmesi, Raporlanması Ve Doğrulanması Eğitimi
Eğitimin Amacı

 Eğitim, Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında sera gazı emisyonlarını izlemek ve raporlamakla yükümlü tesislerin raporlama ve doğrulama süreçlerine hazırlanmalarını, tesislerde veya tesisler adına bu süreçleri yürütmekten sorumlu olacak kişilerin kapasitelerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Eğitimin Süresi

2 GÜN

Eğitimin İçeriği

 Temel Bilgiler

İklim Değişikliği Olgusu ve Emisyon Ticaretinin Esasları 

İzleme ve Raporlama

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Raporlanması Prensipleri

Tesis ve kaynak akış kategorileri

Kademeler ve belirsizlikler

Ölçüm cihazlarının kalibrasyonu ve bileşik belirsizlik hesaplama yöntemleri

İzleme yöntemleri

Hesaplama faktörlerinin tespiti

Tesislerde veri yönetimi

İzleme planları ve yıllık emisyon raporları

Hesap ve ölçüm temelli izleme yöntemleri

Raporlama prensipleri

İzleme ve raporlama örnekleri

Emisyon raporu içeriği

 Emisyon Raporlarının Doğrulanması

 

Doğrulamanın amacı ve temel kavramlar

Sera gazı emisyon raporlarının doğrulanması prensipleri

Doğrulayıcı kuruluşun rolü

Güven seviyesi, önemlilik ve doğrulama riski kavramları

Stratejik analiz ve risk analizi

Doğrulayıcı kuruluş tarafından uygulanacak doğrulama yöntemleri

Tespit edilen hatalı bildirim, uygunsuzluk ve mevzuata aykırılıklar

Doğrulama görüşünün oluşturulması

Doğrulama raporunun oluşturulması

Tesisin doğrulama süreçlerindeki yükümlülükleri

Aranacak Şartlar

Sınav ve Belgelendirme

Ücretler

ÇMO Üyesi : 580 TL Odamızdan BTB Almış Firmalarda Çalışan TMMOB‘ a Bağlı Diğer Odaların Üyeleri : 725 TL Diğer : 870 TL