TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
De12 Içmesuyu Arıtma Tesisi Operator Eğitimi
Eğitimin Amacı

Eğitimin Süresi

2 GÜN

Eğitimin İçeriği

Aranacak Şartlar

Sınav ve Belgelendirme

Ücretler