TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Ab01 Hava Kalitesi Modelleme Eğitimi
Eğitimin Amacı

 AERMOD hava kalitesi modellemesinin tanıtımı, modellemenin ihtiyaç duyduğu meteorolojik dosyanın hazırlanması ve AERMOD hava kalitesi modelinin çalıştırılması.

Eğitimin Süresi

2 GÜN

Eğitimin İçeriği

 

  • Meteorolojik Faktörlerin Hava Kalitesi Üzerine Etkisi
  • Hava Kalitesinin Modelleme Yoluyla Tahmin Edilmesi 
  • AERMOD Modellerinin Genel Yapısı
  • AERMOD Modelinin Tanıtımı
  • AERMOD Modeli çalıştırmak için ihtiyaç duyulan veriler
  • AERMOD Model girdi dosyalarının hazırlanması
  • AERMOD Meteorolojik verilerin düzenlenmesi
  • AERMOD Modelin çalıştırılması
  • AERMOD Model sonuçlarının değerlendirilmesi

Aranacak Şartlar

Sınav ve Belgelendirme

 Katılım Belgesi düzenlenmektedir.

Ücretler

ÇMO Üyeleri : 580 TL BTB‘li Firmalarda Çalışanlar : 725 TL Diğer : 870 TL