TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Ys34 Iso 14001:2015 Çevre Yonetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi
Eğitimin Amacı

 

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS)‘nin temel terimlerini, tanımlarını ve gerekliliklerini öğrenerek, kuruluşunuzun çevresel yükümlülüklerinin ve taahhütlerinin daha iyi karşılanması için, standardın kuruluşunuza nasıl yardımcı olabileceği konusunda ayrıntılı bir anlayış elde etmenizi sağlar.

 

Eğitimin Süresi

Eğitimin İçeriği

Çevre yönetimi artık ahlaki bir seçim değil, bir gerekliliktir. Sürdürülebilir modelin faydalarının farkında olan kuruluşlar, değişen çevresel koşullar içinde gelişmek için en iyi şekilde konumlandırılmıştır. ISO 14001:2015 ÇYS sürdürülebilir büyüme , yeniliğe teşvik etme ve yeni pazarlara erişim konusunda size yardımcı olur. Bu eğitim ile, etkili çevre yönetim sistemi yapısının ve gerekliliklerinin tanımlanması ve bunun sizin için ne anlam ifade ettiğini anlayabileceksiniz. ISO 14001:2015‘in tarihçesi ve

gelişimi, anahtar terimler, tanımlar ve ISO tarafından standartlaştırılmış yüksek seviye yapı hakkında detaylı bir anlayış kazanabileceksiniz. Kurulusunuz içerisinde var olan süreçler için standardın ana kavramlarını ve prensiplerini yorumlamayı ve uygulamayı öğreneceksiniz.

Aranacak Şartlar

ISO 14001:2015 ÇYS ‘nin planlanması ,uygulaması, korunması, idare edilmesi veya tetkik edilmesinde yer alanlar katılabilir.

Sınav ve Belgelendirme

Ücretler

ÇMO ÜYE 190₺