TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Me30 Çevresel Etki Değerlendirmesi Yonetmeliği Ve E-Çed Uygulamaları Eğitimi
Eğitimin Amacı

Eğitimin Süresi

Eğitimin İçeriği

Aranacak Şartlar

Sınav ve Belgelendirme

Ücretler