TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Ys29 Iso 50001 Enerji Yonetim Sistemi Iç Tetkikçi Eğitimi
Eğitimin Amacı


Bu iki günlük eğitim boyunca, ISO 50001:2011 ve ISO 19011:2002 standartlarını temel alan bir enerji yönetim sistemi iç tetkikinin esasları işlenir. Tartışmalar ve uygulamalı alıştırmalar ile hem standardın temelleri, hem de bir iç tetkikin nasıl planlanacağı, gerçekleştirileceği ve raporlanacağı öğretilir. Eğitim katılımcıları, kuruluşlarında uyguladıkları enerji yönetim sisteminin etkinliğini gözden geçirmek için gerekli pratik tetkik bilgilerini kazanacaklardır. Bu eğitim ayrıca ISO 50001 tetkiklerinin ISO 14001 gibi diğer yönetim sistemleri ile nasıl entegre edileceğini de ele alacaktır.

 

Eğitimin Süresi

2 gün

Eğitimin İçeriği


Bu eğitimi tamamladıklarında, katılımcılar şunları yapabiliyor olacaklardır:

• Tetkik prensiplerini ve tetkikçi sorumluluklarını belirlemek

• Bir EnYS için iç tetkik planlama

• Resmi olmayan açılış ve kapanış toplantılarını gerçekleştirmek

• İyi süreç belirleme, örnekleme ve soru sormaya dayalı bir tetkik gerçekleştirmek

• Sözlü ve yazılı geri bildirim yapmak

• Kısa ve öz uygunsuzluklar oluşturmak ve dokümante etmek • Tetkiki etkin bir biçimde raporlamak

• Düzeltici faaliyetlerin takibini yapmak

• EnYS‘yi diğer yönetim sistemleri ile entegre etmek

 

Aranacak Şartlar

Kuruluşlarının EnYS uygulamalarını izlemek ve ISO 50001 iç tetkikçisi olmak isteyen herkes eğitime katılabilir.

 

Sınav ve Belgelendirme

Eğitim sonrası yapılacak olan sınav sonucunda başarılı olanlara "Başarı Belgesi", diğer katılımcılara "Katılım Belgesi" verilecektir

 

Ücretler