TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Ys25 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yonetim Sistemi Farkındalık Ve Uygulama Eğitimi
Eğitimin Amacı

Son zamanlardaki üst düzey bilgi güvenliği ihlalleri, bunların sonunda yaşananlar ve bilginin değeri, kuruluşların bilgilerini korumaya yönelik giderek artan ihtiyacı vurgulayıcı bir rol oynamaktadır.  Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS), kişileri, süreçleri ve Bilgi Yönetimi Güvenlik Sistemlerini kapsayan, hassas kuruluş bilgilerinin güvenliğinin yönetimini sağlayan, kontrollü bir yaklaşımdır.

Bu eğitimin amacı, katılımcılara, ISO 27002 şartlarına uygun ve ISO 27001‘in sertifikasyon kriterlerini karşılayan bir BGYS uygulaması için gerekli becerileri kazandırmaktır.

 

Eğitimin Süresi

3 GÜN

Eğitimin İçeriği

Katılımcılar eğitimi tamamladığında aşağıdaki hususlar hakkında bilgi edinirler;

• Bilgi güvenliğinin ne anlama geldiği

• Standardın amacı,

• Güvenlik amaçları ve kontrollerin yönetimi,

• En kritik kontrollerin önemi,

• Bir kuruluşta ISO 27001‘i uygulamanın etkileri,

• ISO 27001 belgelendirmesi ve ticari etkiler,

• Yasalara karşı uyumsuzluklara yönelik cezalar.

 

 

Aranacak Şartlar

Eğitime Kimler Katılmalı

•  Üst Düzey Yöneticiler,

• Bilgi Güvenliği Yöneticileri,

• Sistem Yöneticileri,

• İş Sürekliliği Yöneticileri,

• Bir kuruluşa ISO 27001 standardını getirmekle yükümlü personel

• ISO 27001 Bilgi güvenliği yönetim sisteminin uygulanmasıyla ve idaresiyle görevli personel,

• Bilgi güvenliği danışmanları

Sınav ve Belgelendirme

Ücretler

ÇMO Üyeleri: 650 ₺ BTB’li Firma Çalışanı TMMOB Üyeleri: 800 ₺, TMMOB üyeleri / Diğer: 1000 ₺