TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Me25 Sağlık Tesislerinde Çevre Yonetimi Eğitimi
Eğitimin Amacı

Bu eğitimin amacı, sağlık hizmeti verilen kuruluşlar için Çevre Mevzuatı kapsamında gerekli süreçlerin doğru yürütülmesi, sağlık tesislerinde çevre ve kalite  yönetim sürecinin planlanması, sürekli iyileştirme, hata veya olumsuz sonuçların engellenmesini vurgulama, sağlık hizmeti veren kuruluşlar için çevre ve atık yönetimi süreçlerinin geliştirilmesi veya iyileştirilmesine yardımcı olmaktır.

Eğitimin Süresi

1 GÜN

Eğitimin İçeriği

Sağlık Tesislerinde Çevre Mevzuatı

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği‘nin Kuruluşlara Getirdiği Yükümlülükler

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Lisanslar Hakkında

Yönetmeliğin Kuruluşlara Getirdiği Yükümlülükler

Sağlık Tesislerinde Atık Yönetimi

Sağlık Tesislerinde Çevre/Kalite/Enerji Yönetim Sistemleri

Uygulama Örnekleri

 

Aranacak Şartlar

Sınav ve Belgelendirme

Ücretler