TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Ys19 Iso 140064 Sera Gazı Emisyonu Yonetim Sistemi Iç Tetkikçi Eğitimi
Eğitimin Amacı

 EĞİTİMİN AMACI VE FAYDALARI:

 

Bu iki günlük eğitim boyunca, ISO 14064-1 ve ISO 19011:2002 standartlarını temel alan bir seragazı emisyonu yönetim sistemi iç tetkikinin esasları konusunda eğitileceksiniz. Tartışmalar ve uygulamalı alıştırmalar ile hem standardın temellerini, hem de bir iç tetkikin nasıl planlanacağını, gerçekleştirileceğini ve raporlanacağını

öğreneceksiniz. Eğitim katılımcıları, kuruluşlarında uyguladıkları seragazı yönetim sisteminin etkinliğini gözden geçirmek için gerekli pratik tetkik bilgilerini kazanacaklardır.

 

·         İç tetkik konusunda uzmanlık

·         Seragazı yönetim sisteminizin etkin olduğuna dair güven

·         Üçüncü taraf tetkiklere hazırlık

 

KAPSAM

*Tetkik prensiplerini ve tetkikçi sorumluluklarını belirlemek

*Bir seragazı yönetim sistemi için iç tetkik planlama

*Resmi olmayan açılış ve kapanış toplantılarını gerçekleştirmek

*İyi süreç belirleme, örnekleme ve soru sormaya dayalı bir tetkik gerçekleştirmek

*Sözlü ve yazılı geri bildirim yapmak

*Kısa ve öz uygunsuzluklar oluşturmak ve dokümante etmek

*Tetkiki etkin bir biçimde raporlamak

*Düzeltici faaliyetlerin takibini yapmak

 

Not: Katılımcıların ISO 14064 standardı hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Eğitimin Süresi

16 Mayıs 2013 saat 10.00-17.00 17 Mayıs 2013 saat 10.00-17.00

Eğitimin İçeriği

Aranacak Şartlar

 Not: Katılımcıların ISO 14064 standardı hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Sınav ve Belgelendirme

Ücretler