TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Te12 Içmesuyu Arıtma Tesislerinin Tasarım Ve Işletim Esasları Eğitimi
Eğitimin Amacı

Eğitimin Süresi

Eğitimin İçeriği

Aranacak Şartlar

Sınav ve Belgelendirme

Ücretler