TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Te12 Arıtma Tesisi Işletmeciliği Eğitimi
Eğitimin Amacı

Arıtma Tesisi Sorumlu Mühendislerine atıksu yönetimi uygulamaları hakkında bilgilendirme yapmak ve uygulama örnekleri sunmak.

Eğitimin Süresi

Eğitimin İçeriği

·         Atıksu arıtma tesisleri işletim esaslarında genel kavramlar, ilgili mevzuat özeti,

·         Atıksu arıtma tesisleri işletiminde dikkat edilmesi gereken hususlar

·         Atıksu arıtımda karşılaşılan sorunlar,

·         Atıksu analizinin, karakteristiğinin önemi.

·         Atıksu Arıtma Tesislerinde İşçi Sağlığı ve Güvenliği

·         Firma Uygulamaları

Genel Değerlendirme

Aranacak Şartlar

·         Çevre mevzuatı kapsamında; atıksu yönetimi, yasal yükümlülükler ve uygulamalar hakkında genel bilgi almak isteyen mühendisler

·         Atıksuların arıtılması konularında hizmet veren firma yetkilileri ve personeli,

Kamu Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Sanayi tesisleri bünyesinde görev yapan Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği sorumluları, arıtma tesisinin işletilmesinden sorumlu mühendisler

Sınav ve Belgelendirme

Ücretler

600tl