TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Me18 Çevre Değerlendirme Çalışmalarında Madencilik Uygulamaları Eğitimi
Eğitimin Amacı

Eğitimin Süresi

Eğitimin İçeriği

Aranacak Şartlar

Sınav ve Belgelendirme

Ücretler