TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Me14 Tehlikeli Atık Beyan Sistemi Ve Uygulamaları Eğitimi
Eğitimin Amacı

Kurum ve Kuruluşların faaliyetleri sırasında oluşturdukları tehlikeli atıkları mevzuatlar ve yönetmelikler çerçevesinde nasıl yönetmeleri, yeni mevzuatın neler getirdiği ve kuruluşların yasal sorumlulukları bu eğitimde ele alınacak ve açıklanacaktır.

Eğitimin Süresi

Eğitimin İçeriği

Türkiye‘de Tehlikeli Atık Yönetimi

Atıkların Toplanması - Planlanması - İzlenmesi

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Atık Beyan Sistemi Uygulamaları

Kurum ve Kuruluşların Yasal Sorumlulukları

Uygulamalar ve Örnekler

Aranacak Şartlar

Sınav ve Belgelendirme

Ücretler

140