TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Ys07 Iş Sağlığı Ve Güvenliği Yonetim Sistemi Temel Ve Iç Denetçi Eğitimi
Eğitimin Amacı

Kuruluşun İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin standardın kıstaslarına uyup uymadığını belirlemek ve sonuçlarını müşteriye bildirmek amacıyla, gerekli delillerin tarafsız ve değer yargılarına yer vermeyecek tarzda toplanması ve değerlendirilmesinden ibaret bir değerlendirme ve belgeye bağlama işlemi olan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Tetkikleri için Tetkik Görevlisi yetiştirilmesidir.

Eğitimin Süresi

2 GÜN

Eğitimin İçeriği

 TS 18001 Standardı Maddelerinin Tetkik Görevlisi Gözüyle Yorumlanması
 Tetkik Çeşitleri
 Tetkikin Faydaları
 Tetkikin Yönetimi
 Tetkikin Planlanması
 Soru Listelerinin Hazırlanması
 Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı
 Tetkik Görevlisi Sorumlulukları
 Pratik ve Örnek Çalışmalar

Aranacak Şartlar

Sınav ve Belgelendirme

Eğitim Sonunda Sertifikalar TSE tarafından düzenlenmektedir.

Ücretler

380 TL