TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Ys06 Ts 18001 Iş Sağlığı Ve Güvenliği Yonetim Sistemi Temel Eğitimi
Eğitimin Amacı

Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmelerini sağlamak.

Eğitimin Süresi

3 GÜN

Eğitimin İçeriği

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve Uygulamalarının Tarihçesi
 TS 18001 Standardının Tanıtımı
 İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
 İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Tanımlar
 Planlama
 Uygulama ve Çalıştırma
 Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler
 Yönetimin Gözden Geçirmesi

Aranacak Şartlar

Sınav ve Belgelendirme

 Eğitim Sonunda Sertifikalar TSE tarafından düzenlenmektedir.

Ücretler

570 TL