TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Ys01 Iso 14001 Çevre Yonetim Sistemi Temel Eğitimi
Eğitimin Amacı

Çevre Yönetim Sisteminin ve çevre politikasının geliştirilmesi, uygulanması, başarıya ulaştırılması, gözden geçirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması amaçlarını güden kuruluşlar için, kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri, sorumluluklar, uygulamalar, usuller ve işlemleri ile Çevre Yönetim Sistemleri Standardları ve Çevre Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarının basamaklarının anlatmak.

Eğitimin Süresi

3 GÜN

Eğitimin İçeriği

 Çevre Yönetim Sistemi Temel Kavramlar
 Çevre Politikası
 Çevre Programının Geliştirilmesi / Sorumlulukların Tanımlanması
 Çevre Prosedürlerinin Tanımlanması
 TS EN ISO 14001 Standardı Maddelerinin Yorumlanması
 Sağlık, Güvenlik ve Kalite Yönetim Sistemlerinin
 Çevre Yönetim Sistemi ile Entegrasyonu
 Pratik ve Örnek Çalışmalar

Aranacak Şartlar

Sınav ve Belgelendirme

Eğitim Sonunda Sertifikalar TSE tarafından düzenlenmektedir.

Ücretler