TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimimizi Gerçekleştirdik
Izmir Şube 01.08.2019 (Son Güncelleme: 01.08.2019 12:43:59)

BİYOSİAL ÜRÜN UYGULAYICI EĞİTİMİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK

 

Değerli Üyemiz,

Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi olarak 20/10/2016 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu‘ndan almış olduğumuz "Biyosidal Ürün Uygulama Eğitimi Düzenleme Yetki Belgesi" kapsamında, şubemizde 29-31 Temmuz  2019 tarihlerinde Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi gerçekleştirilmiştir.

 

Eğitim kapsamında, "27.01.2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren "Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik" uyarınca biyosidal ürün uygulayacakların alması gereken kurum tarafından onaylı sertifika için biyosidal ürünlere dair uygulama adımları irdelenmiştir.

 

Biyosidal ürün uygulaması yapan şirketlerin ve kurumların çalışanları olan uygulayıcıların katıldığı eğitim kapsamında; biyosidal ürünler, kullanımı ve depolanması, etiketlenmesi, uygulama araçları, koruyucular, zehirlenmeler ve ilk yardım konularında bilgilendirmeler yapılarak, ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmiştir.

 

Eğitim sonunda yapılan sınavda  başarılı olan katılımcılarımız sertifika almaya hak kazanmışlardır.

 

Eğitim katılımcılarımıza, Eğitmenlerimiz Selçuk DÜNDAR, Müge BAĞIRGAN, Dr. Tuğrul ŞAHBAZ ‘a , uygulamalar konusunda ekipman ve sunum desteği veren Hakan TİTİZ‘e  katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 

 

Saygılarımızla.

 

 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 

Okunma Sayısı: 33
Fotoğraf Galerisi