TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ ALTYAPI UYGULAMALARI VE GÜNCEL ŞANTİYECİLİK EĞİTİM GÜNLERİ DUYURUSU
Istanbul Şube 16.07.2019 (Son Güncelleme: 16.07.2019 11:06:24)

ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI  İSTANBUL ŞUBESİ

ALTYAPI UYGULAMALARI ve GÜNCEL ŞANTİYECİLİK

EĞİTİM GÜNLERİ DUYURUSU

 Odamız mesleki haklar komisyonun 21.12.2018 tarihli toplantısında, çevre mühendisliği temel konularından su temini, atıksuların uzaklaştırılması ile yağmursuyu toplama ve uzaklaştırma sistemleri uygulamalarına ait yapım uygulama teknolojilerinin incelenmesi bu alandaki gelişmelerin takip edilerek güncel bilgi ve mevzuatın meslektaşlara aktarılması amacıyla "Altyapı Çalışma Grubu" kurulmasına karar verilmiştir.

Serbest  çalışan deneyimli meslektaşlarında katılımı ile 15 günde bir toplanan çalışma grubumuz, üstyapının ayrılmaz parçası olan altyapı işlerinde mesleğin konumu ile hali hazır uygulamaları incelemiştir. Buna göre proje aşamasında çok sayıda meslektaşın çalıştığı hatta proje işlerinde mesleki otoritenin artmasına karşın uygulamada istihdamın çok düşük olduğu sonucuna varılmıştır. Kentlerin büyümesi ve çok sayıda büyükşehir oluşmasından dolayı altyapı yatırımlarının artık sadece ihtiyaçları giderici olarak ele alınmasının yeterli olmayacağı il sınırlarına (hatta ülke çapına) yayılan uzun dönemli planlama ve yatırım gerektirmektedir. Kullanım suyunun kaynağı olan yağmur suyundan başlayarak tüm kullanım aşamaları ve deşarjına kadar olan süreçlerin bir bütün olduğu bilinci ile bakıldığında çevre mühendislerinin plan, proje ile yatırımdaki istihdam ve faaliyetinin artmasında, kamu yararı olduğu ayrıca kaynakların ekonomik kullanımının artacağı aşikardır.

Yapılan toplantılarda bu etkinliğin sağlanmasında iki önemli sorun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İlk olarak eski yıllarda oluşmuş ihtiyaç ve bakış çerçevesinde yerleşmiş mevcut mevzuatlardan kaynaklı eksikler (şantiye şefliği, imar yönetmelikleri vb.) diğeri ise üniversitelerdeki çevre mühendisliği eğitiminin ilgili konularda teorik ve uygulama ders müfredatının yetersiz oluşudur.

 Mesleki haklar komisyonuna bağlı "Altyapı Çalışma Grubu" faaliyet tespitleri doğrultusunda, üniversitelerde altyapıya ilişkin derslerin standartlaştırılmasına dair çalışmalar ve ilgili üniversitelerle görüşmeleri devam etmekte olup altyapı ile ilgili derslerin ülkemizdeki üniversitelerin tamamında müfredatın güncel standart ve nitelikli olmasına çalışılmaktadır.

Çevre Mühendisliği Ana Yönetmeliği, madde 6-c/2 den kaynaklanan sorumluluk gereği odamız, anlatılan gelişmelerin hızlandırılması ve meslektaşlarımızın bu alanda istihdam artırışını sağlamak için altyapı güncel uygulamaları ile ilgili eksik bilgilerin tamamlanması, yol gösterici birikimin sağlanması için eğitimler planlanmıştır. Önümüzdeki güz döneminde başlamak üzere (yeni öğretim yılı başı) yapacağımız eğitim içeriği başlıklar altında aşağıda verilmiştir.

             Tüm üyelerimizin ilgisine sunar eğitim organizasyonumunuzun hızlandırılabilmesi için de yorum ve katılım isteklerinizi cmoistanbul@cmo.org.tr ye e-posta göndermenizi rica ederiz.

 

        

1.    Şantiye kurulumu ve organizasyonu, yapı denetim            

2.    Proje okuma, Yaklaşık maliyet hazırlanması

3.    İş aletleri, Arazi ölçümleri, aplikasyon ve işe başlama

4.    Kazı işleri ve iksa yöntemleri

5.    İçmesuyu, atıksu, yağmursuyu ve dere ıslahları uygulamaları

6.    Boru çeşitleri ve boru döşeme teknikleri, sanat yapıları

7.    Zemin iyileştirme, yataklama, dolgu ve dolgu cinsleri

8.    Röleve, ataşman hazırlama

9.    Metraj ve yeşil defter 

10. Hakediş raporu, hakediş özeti

11. Geçici kabul, kesin hesap, kesin kabul.

 TMMOB ÇMO İstanbul Şubesi Mesleki Haklar Komisyonu

 

Okunma Sayısı: 191
Fotoğraf Galerisi