TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ŞANTİYE ŞEFLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİĞE DAVA AÇTIK. ODAMIZ MESLEKİ HAKLARIMIZ İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDİYOR!
Genel Merkez 03.05.2019 (Son Güncelleme: 03.05.2019 17:55:07)

Çevre Mühendislerinin görev alanında, uzmanlık yapıları; altyapı teknolojisi olarak isimlendirilen her türlü kentsel ve endüstriyel; su temini, su iletimi, su dağıtımı ve su arıtımı konularında her türlü tasarım, planlama ve mühendislik hizmetleri, evsel ve endüstriyel; atıksu toplama, arıtma ve alıcı ortama verme konularındaki her türlü tesislerin tasarım, planlama ve mühendislik hizmetleri, Katı atık toplama; taşıma, nihai uzaklaştırma (yakma, kompostlaştırma, düzenli depolama) konularında her türlü planlama ve tasarım hizmetleri, Hava kirlenmesinin önlenmesi ile ilgili ısıtma sistemi ve yakıt seçimi, baca gazlarının arıtımı ve benzeri konularda mühendislik hizmetleri bulunmaktadır.

02.03.2019 tarih ve 30702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik amaç maddesinde "Bu Yönetmeliğin amacı; plân, fen, sanat, sağlık, çevre şartlarına ve standartlara uygun yapı inşa edilmesine yönelik yapım faaliyet ve süreçlerinin takibini sağlamak üzere, şantiye şefi çalıştırılması mecburi yapılara ve yapım işlerinde görev alan şantiye şeflerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir." denilmektedir. Bununla birlikte Yönetmelik bütününde amaç maddesi ile uyuşmayan ve mesleki çalışma alanımızı gözetmeksizin düzenleme yapıldığı görülmüştür.

Bu doğrultuda Odamız tarafından, sözkonusu Yönetmeliğin çevre şartları ve standartları yönünden eksik düzenlenmesi ve sağlıklı konut ve çevresel duyarlılığı içermemesinden dolayı  6‘ıncı maddesinin 2‘inci fıkrasının (a) bendinin ve yine yönetmeliğin 6. Maddesinin 3. Fıkrasının iptali istemiyle Danıştay İlgili Daire Başkanlığı‘ na 2019/ 13825 dosya nolu dava açılmıştır.

Çevre Mühendisleri Odası olarak; çevrenin korunması ve yaşamın sürdürülebilir kılınması için gerekli donanıma sahip olan mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hakları için kararlılıkla mücadele etmeye devam edecektir.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

14. Dönem Yönetim Kurulu

 

Okunma Sayısı: 423
Fotoğraf Galerisi