TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
`çevresel Etki Değerlendirmesi Çalıştayı` Nda Odamız Gorüş Ve Yaklaşımlarını Aktardık.
Genel Merkez 29.04.2019 (Son Güncelleme: 29.04.2019 14:58:57)

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi uygulamalarının güçlendirilmesi, geliştirilmesi, ilgili paydaş gruplarla bilgi alışverişinde bulunulması, ÇED raporlarının kalitesinin arttırılması ve ÇED uygulamaları  konusundaki teknolojik yeniliklerin değerlendirilmesi ve ÇED Yönetmeliği‘nin güncellenmesi amacı ile   15-17 Nisan 2019 tarihleri arasında  T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından  "Çevresel Etki Değerlendirmesi Çalıştayı" düzenlenmiştir. 

Çalıştayın açılış konuşmaları, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürü Sayın Ercan GÜLAY, Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Sayın Prof. Dr. Gülen GÜLLÜ ve Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR tarafından yapılmıştır.

Çalıştay, kapsamında; Kümülatif Etki Değerlendirmesi, ÇED Sürecinde Halkın Katılımı, Sosyal Etki Değerlendirmesi, ÇED Yönetmeliği Ek-1 Listelerinin Değerlendirilmesi (Altyapı Yatırımları), ÇED Yönetmeliği Ek-1 Listelerinin Değerlendirilmesi (Endüstriyel Yatırımlar), ÇED Yönetmeliği İdari Kısımlarının Değerlendirilmesi, ÇED Sürecinde İzleme-Kontrol ve Yeterlik olmak üzere yedi tematik başlıkta oturumlar yapılmıştır.

"ÇED Çalıştayı" na Bakanlık daveti üzerine, Odamız adına II. Başkanımız Zeyneti BAYRI ÜNAL ve Yönetim Kurulu üyemiz Tuğba UÇANKUŞ katılım olup tematik oturumlarda Odamız görüşlerini aktarmışlardır.


 

Okunma Sayısı: 89
Fotoğraf Galerisi