TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Türkiye Oecd Çevresel Performans Incelemeleri Raporu On Yıl Sonra Yayınlandı
Genel Merkez 22.02.2019 (Son Güncelleme: 22.02.2019 17:25:38)

19 Şubat 2019 tarihinde; İstanbul`da gerçekleştirilen OECD Çevresel Performans İncelemesi: Türkiye Raporu`nun açıklandığı toplantıya, Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Kumru ADANALI katılım sağladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile OECD üst düzey temsilcileri tarafından açıklanan Rapor bugüne kadar ülkemizin çevresel performansını ortaya koyan üçüncü çalışmadır. OECD Çevresel Performans İncelemeleri(ÇPİ), ülkelerin çevre politikası hedeflerine doğru ilerleyişi hakkında kanıtlara dayalı analiz ve değerlendirmeleri sağlamaktadır. 1999 ve 2008 yıllarında da gerçekleştirilen çalışmada yer alan tavsiyelerde düşük karbon ekonomisine geçiş ve çevre politikalarının daha etkin uygulanmasını sağlayacak değerlendirmeler yer almaktadır. OECD tarafından birçok ülkede aynı yaklaşımla gerçekleştirilen bu çalışma Hükümetlere çevre performanslarını iyileştirmeleri yönünde tavsiye niteliğinde iklim değişikliği, kentsel atık su yönetimi ve çevre yönetimi gibi başlıklarda sonraki adımları belirtmektedir.

Raporda fırsatların yanı sıra aynı zamanda zorluklar da yer almakta ve sonraki adımlar konusunda tespitler yer almaktadır. Raporda vurgulanan fırsatlar;

-Yenilenebilir enerji kaynaklarındaki büyük potansiyel ve artan kurulum kapasitesi

-AB mevzuatına uyumda ilerleme

-Özel sektörün çevre yatırımlarını artırması

-Atıksu yönetiminde ilerleme

-Geniş ölçüde çevre ile ilgili vergi gelirleri

Türkiye`nin OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomisi olduğu ve bu büyüme ve artan nüfusun çevre sorunları üzerinde çok büyük bir baskısı olacağı ifade edilmiştir. Zorluklar ise;

-Seragazı emisyonlarının hızla artması

-Fosil yakıtlara dayanan karbon yoğunluklu ekonomi

-Özellikle büyükşehirler ve sanayi bölgelerinde hava kalitesinin düşüklüğü

-Kentsel katı atıkların geri kazanımının ve geri dönüşümün yetersizliği

-İklim değişikliğinin etkilerine maruz kalma,

-Çevreye zararlı sübvansiyonların geniş ölçekli olması.

 

Rapor ile tüm verilere http://oe.cd/epr-turkey adresinden ulaşabilirsiniz. 

Okunma Sayısı: 123