TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Ohal Khk’Ları Ile Ihraç Edilen Mühendis, Mimar, Şehir Plancılarının Sorunları Çalıştayı 5 Ocak`ta Düzenleniyor
Genel Merkez 04.01.2019 (Son Güncelleme: 04.01.2019 11:27:40)


TMMOB OHAL KHK`LARI İLE İHRAÇ EDİLEN MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARININ SORUNLARI ÇALIŞTAYI 05 Ocak 2019 Cumartesi günü İnşaat Mühendisleri Odası Rüştü Özal Salonu‘nda 09.30-17.30 saatleri arasında düzenlenecek.

Çalıştay kapsamında:

OHAL KHK`larıyla kamu görevinden ihraç edilen mühendis, mimar, şehir plancıları üyelerimizle iletişimi sağlamak ve sorunların kapsamını tespit etmek yapılan ve yapılacak çalışmalarda bilgilendirmelerin sağlanması ve örgütlenmenin güçlendirilmesi, elde edilen verilerin paylaşılması,

Bireysel dava/başvuru süreçleri üzerinden meslektaşlara yardımcı olacak biçimde yürütme ve bilgilendirme yapılabilmesi,

TMMOB`un toplumsal ve örgütsel bir sorumlulukla, emek alanındaki bu gayrimeşru tasfiye uygulamalarına karşı yapacağı eylem programlarının oluşturulmasına katkı sağlanması gibi başlıklar değerlendirmeye sunulacaktır.

Çalıştay`da; emek ve meslek örgütlerinin üyeleri ve uzmanları, bilim insanları ve çağrılı konuşmacılar ile araştırma ve raporların sunumu gerçekleştirilecek, "Forum" oturumunda çalıştaya katılım sağlayan ihraç mühendis, mimar ve şehir plancısı üyelerimize söz verilecektir.

Bu bağlamda mühendis, mimar ve şehir plancılarının yaşadığı sorunları tespit etmek, TMMOB ve Odalarımızın çalışmalarını değerlendirmek, öneriler geliştirmek ve bu önerileri uygulamaya koymak için gerekli çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla OHAL KHK`LARI İLE İHRAÇ EDİLEN MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARININ SORUNLARI ÇALIŞTAYI düzenlenecektir.

TMMOB OHAL KHK`LERİ İLE İHRAÇ EDİLEN MÜHENDİS MİMAR ŞEHİR PLANCILARI SORUNLARI ÇALIŞTAYI

Program

9.30 - 10.00 Kayıt

10.00 - 10.30 Açılış konuşması

Melda Yaman -Çalışma grubu temsilcisi

Emin Koramaz  -TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

10.30 - 11.00 İhraçlara İlişkin Sendikaların Deneyimleri

Aysun Gezen -KESK Eş Genel Başkanı

11.00 - 11.45 Hukuki Açıdan Değerlendirme

Av. M. Cemil Ozansü

11.45 - 12.00 Kahve arası

12.00 – 12.45 İhraçlar Hakkında TBMM`de Yürütülen Çalışmalar

Mv. Ömer Faruk Gergerlioğlu

12.45 - 13.30 Öğle arası

13.30 - 14.00 Çalışma grubu sunumu: "Ohal ve Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları"

14.00 - 17.00 Forum

Okunma Sayısı: 26