TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Çalıştık, Emek Verdik Ve Çevre Mühendisi Mesleğini – Haklarımızı Hukuksal Zeminle Güçlendirdik!
Genel Merkez 02.01.2019 (Son Güncelleme: 20.05.2019 15:56:26)

29.11.2018 tarihinde Çevre Kanununda yapılan değişiklik ile Çevre Mühendislerinin artık Kanunda yer alması üzerine Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Baran BOZOĞLU, 03.12.2018 tarihinde Oda Genel Merkezinde basın mensuplarının katılımıyla basın toplantısı gerçekleştirdi.

ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ARTIK HERHANGİ BİR ÖN KOŞUL OLMADAN ÇALIŞABİLECEK!

 BOZOĞLU, 29 Kasım 2018 tarihinde Odamızın yoğun çabaları, milletvekillerinin bu soruna sessiz kalmaması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nın yeni yönetim anlayışının olumlu tavrı sayesinde çevre mühendislerinin Çevre Kanunu‘nda yerini aldığını ve artık çevre görevlisi, danışmanlık hizmetleri, çevre yönetim birimi gibi görevlerde yer alacak çevre mühendislerinin herhangi bir ön koşula tabi olmadan, ücret ödemeden, kendi diplomaları ile çalışabileceklerini belirtti.

ÇEVRE KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER SADECE POŞETE DAİR DEĞİL!

 BOZOĞLU, Çevre Kanunu değişikliğine dair kamuoyuna yansıyan bilgiler ne yazık ki "poşet" düzenlemesi üzerinde yoğunlaşmış olduğunu ancak poşet konusunun yanında başka önemli ve olumlu düzenlemeler de yapıldığını belirterek Odamızın bu düzenlemelerin hayata geçirilmesinin takipçisi olacağını ve eksiklikleri kamuoyu ile paylaşarak çözüm üretilmesinde rol alacağını ifade etti.

KAMUYA ÇEVRE MÜHENDİSİ LAZIM!

Çevre Kanunu‘ndaki değişikliklerin  çevre denetiminin önemini daha da arttırdığına değinen BOZOĞLU İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerinde yeterli sayıda çevre mühendisi bulunmamakta olduğunu, gerek egzoz emisyon denetimi, gerekse katı yakıtların denetimi için daha fazla personele ihtiyaç olduğunu  bu kapsamda, değişikliğin uygulanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı taşra teşkilatlarının Çevre Mühendisleri ile güçlendirilmesi gerektiğini bir kez daha dile getirdi.

BAŞARI HİKAYELERİ İSTİYORUZ!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘ndan toplumun beklentisi;   sorunlara çözüm üretilmesi , %79‘u kirlenmiş olan yüzey sularımızın temizlenmesi, tehlikeli atıkların topraklarımıza gömülmesinin engellenmesi, Sakarya, Gediz, Menderes, Ergene gibi havzalarda temiz suyun akmasıdır.

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİNE DAİR TEBLİĞ GECİKTİRİLMEMELİ!

Ülkemizdeki atıksu arıtma tesislerinin %50‘den fazlasının doğru işletilmediğine de değinen BOZOĞLU , atıksularımızın arıtılamamakta olduğunu ve  arıtılan atıksuların sadece %1‘i yeniden kullanılabildiğini belirtmiştir. Bu nedenle tesislerin işletilmesi görevinin ,  bu konuda eğitim alan çevre mühendislerine verilmesi gerektiğini belirtmiştir.

POLONYA‘DA BAŞLAYAN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ZİRVESİNDE ÜLKELER ARTIK DAHA NET OLMALI!

Bozoğlu şöyle devam etti:

"Bilindiği üzere, bugüne kadar yayınlanan birçok uluslararası raporda iklim değişikliğinin geri dönülemez etkileri ve bunun ülkelere maliyeti konusunda bilimsel veriler ortaya konulması nedeniyle bu hafta Polonya‘da başlayacak müzakerelerde Paris Anlaşmasının uygulanmasına yönelik Kurallar Kitabının nihai hale getirilmesi 2020 yılından önce ülkelerin iklim hedeflerine ulaşmalarının sağlanması ve de Anlaşmanın uygulanması için çok büyük önem taşımaktadır.

Türkiye‘nin Paris Anlaşmasını mecliste onaylamaması halinde 2020‘den sonra iklim müzakerelerinde söz ve oy hakkı olamayacağını unutmamak gerekiyor. Bu nedenle, bu yıl Polonya‘da yapılacak müzakerelerde çok etkin ve sonuç almayı hedefleyen bir müzakere sürecinin yürütülmesi gerekiyor. Ülkemiz, bulunduğu konum ve koşullar içerisinde iklim müzakerelerinde öncü ve belirleyici bir rol üstlenmeyi hedeflemelidir."

Okunma Sayısı: 969
Fotoğraf Galerisi