TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
I.ULUSAL `CIRCULAR` ÇEVRE VE SANAT SERGİSİ
Mersin Şube 30.05.2018 (Son Güncelleme: 30.05.2018 14:20:30)

 

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI MERSİN ŞUBESİ VE MERSİN ÜNİVERSİTESİ İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN I.ULUSAL "CIRCULAR" ÇEVRE VE SANAT SERGİSİ‘NE TÜM MERSİNLİLER DAVETLİDİR.

Dünyanın sağlığını tehdit eden çevresel sorunların farkındalığı gün geçtikçe artmaktadır. Buzulların erimesi, içme suyu kaynaklarının kirlenmesi, deniz seviyesinin yükselmesi, insanın geri döndürülemez tahribatlarından bazılarıdır. Bu tahribatlar ekosistemin dengesinin bozulmasına yol açmakta ve yeni hastalıkların türemesine sebep olmaktadır. Bu nedenle, son yıllarda çevre, toplum ve ekonomi ekseninde sürdürülebilir bir yolla doğada yaşamı öğrenme, kültürel bir sorumluluk olarak daha fazla vurgulanır hale gelmiştir. Dolayısıyla sürdürülebilir gelecek üzerine farklı düşünme biçimleri ortaya çıkmıştır; bu düşünce biçimlerinin başında da ‘sanat‘ gelmektedir.

Sanatın insan ve doğa ile olan ilişkisi ilk çağlardan beri olagelmiştir/varlığını korumaktadır. Özellikle 20. yy.‘ın başlarında meydana gelen köklü değişimler ekolojik sistemi ve çevreyi derinden etkilemiştir.  Dünyada 1960 ve sonrası gerçekleşen sosyal değişimlerle birlikte sanatın insan ve doğa ile olan ilişkisi yeni bir boyut kazanmıştır. Dolayısıyla doğa-insan arasındaki ilişki sanat-insan ilişkisini büyük ölçüde etkilemiştir.

Son dönemlerde yaşanan ekolojik yıkımlara karşı günümüzde tekrardan doğaya yönelen sanatçılar; çevresel farkındalığı arttırmaya, yenilenmeye ve geri dönüşüme yönelik çalışmalar üretmektedirler. Bu üretimin temel amacı çevre kirliliğine, ekolojik yıkıma karşı farklı bir bakış açısı getirmek olmuştur.

"CIRCULAR" adlı sergi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şubesi ve Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile ortaklaşa disiplinler arası yaklaşımla ele alınan dünyadaki ekolojik yıkıma karşı bakış açısı üretmek için planlanan ve Mersin‘de ilk olarak düzenlenen 1. Ulusal Çevre ve Sanat Karma Sergisi olarak ortaya çıkmıştır. Sergimizin küratöryel çalışmasını Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanlarından Zeynep GÜRAY CAN üstlenmektedir.

"5 Haziran Dünya Çevre Günü" kapsamında gerçekleştireceğimiz I. Ulusal "CIRCULAR" Çevre ve Sanat Sergisi 5-8 HAZİRAN 2018 tarihleri arasında Mersin Marina AVM‘de sergilenecek; sergimizin açılışı ise 5 Haziran Salı günü Saat 18.00‘da gerçekleşecektir. Sergimize, Mersin‘de farklı disiplinlerde yer alan meslek odalarını, sivil toplum örgütlerini, değerli basın mensupları arkadaşlarımızı ve ayrıca tüm yurttaşlarımızı davet ederek, katılımları ile ekolojik yıkıma karşı hep birlikte farkındalık sağlamayı/oluşturmayı hedeflemekteyiz.

 

SİNAN CAN

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

MERSİN ŞUBE BAŞKANI

 

Okunma Sayısı: 68