TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Ekolojik Yıkımla Mücadele Haftası Soyleşi: Ekolojik Ihtilaflar Ve Kapitalizm
Istanbul Şube 28.05.2018 (Son Güncelleme: 17.10.2018 17:18:09)

Ekolojik Yıkımla Mücadele Haftası kapsamında gerçekleştireceğimiz Ekolojik İhtilaflar ve Kapitalizm söyleşisine tüm üyelerimiz ve dostlarımızın katılımını bekleriz.

Saygılarımızla

 

Söyleşi: Ekolojik İhtilaflar ve Kapitalizm  

  Prof. Dr. Aykut Çoban

   (Akademisyen, yazar)


1 Haziran 2018 Cuma

Yer: Makina Mühendisleri  Odası İstanbul Şubesi

Saat: 19:00- 21:00

 

  
Not: Etkinlik sırasında yazarın kitabını temin edebilirsiniz.

 

Prof. Dr.  Aykut Çoban`ın  Ekolojik İhtilaflar ve Kapitalizm kitabının Arka Kapak Yazısı  

Ekolojik İhtilaflar ve Kapitalizm ekolojiyi kapitalizm bağlamına yerleştirmekle yetinmiyor, kapitalist yapılar tarafından belirlenen ve onlar üzerinde belirleyici etkileri olan ekolojik çelişkilerin, çeşitli ve çok katmanlı niteliğini tartışmaya girişiyor.

Kapitalizmin yapısal çelişkileriyle dirsek temasındaki ekolojik çelişkiler, ekolojik ihtilaflar olarak karşımıza çıkar. Kitap, uluslararası ve toplumsal düzlemlerde beliren bu ihtilafları ele alıp inceliyor. Bunu, siyaseti ekonomiden, kamusalı özel alandan, uluslararasını ulusal ölçekten, toplumu doğadan, insanı sınıf ilişkilerinden, egemenlik haklarını özel mülkiyet haklarından tümüyle koparıp ayırmak yerine, bunlar arasındaki karşılıklı etkileşimleri ortaya koyarak yapıyor.

Kendisi de bir ihtilaf kaynağı olan toplumsal-ekolojik mücadeleler, taleplerini gerçekleştirmek için kapitalist düzene baskı uygulayarak çelişkileri keskinleştirirler. Ekolojik yıkıma yönelmiş kapitalist birikime son verecek olan; yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçeklerde çeşitli örgütsel biçimlere bürünerek serpilip gelişen toplumsal mücadelelerdir. Kitapta ekoloji mücadelesinin rolü ve etkisi de çok katmanlı çelişkiler ve uğrak etkileşimleri bağlamında tartışılıyor.

 

Okunma Sayısı: 42
Fotoğraf Galerisi