TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Türk Tabipleri Birliği Yalnız Değildir
Genel Merkez 15.02.2018 (Son Güncelleme: 15.02.2018 15:11:23)

 

TMMOB Yürütme Kurulu, Türk Tabipler Birliği‘nin "Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur" açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı`nın hedef gösterip suçlamasına ilişkin 26 Ocak 2018 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YALNIZ DEĞİLDİR

Türk Tabipler Birliği, 24 Ocak 2018 tarihinde yaptığı "Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur" başlıklı açıklaması ardından sosyal medya üzerinden başlayan bir linç girişimine maruz kalmıştır.

Eleştirileri ayrı tutarak belirtmek gerekir ki sosyal medyada başlatılan linç dalgasına yandaş basın başta olmak üzere eleştiri sınırlarını aşan, saldırgan, tehdit içerikli, hedef gösteren haberler eşlik etmiştir. Son olarak Cumhurbaşkanı`nın 26 Ocak 2018 tarihli konuşmasında Türk Tabipleri Birliği suçlanmış ve hedef gösterilmiştir.

Barış isteminin bile tehditkar, linçe davet çıkarıcı ve kutuplaştırıcı bir dil ile susturulmaya çalışılması Türkiye`de anti demokratik rejimin geldiği noktayı göstermesi açısından ibret vericidir.

Hukukun güçlüden yana işlediği, basın yayın organlarının iktidarın tek sesli aygıtına dönüştüğü, düşünceyi ifade etmenin yasaklandığı bir siyasal atmosfer içerisinde ülkesine ve topluma karşı sorumluluğu olan bütün kurum ve kuruluşların söz ve eylemlerine dikkat etmesi gerekmektedir.

Siyasal iktidarın ve uzantılarının arkalarına aldıkları güç ile muhalif seslere yönelik bastırma operasyonları sürerken bu kervana eşlik eden yada yol veren her türlü davranış kendisini sorgulamalıdır.

TTB kurumsal yapısı ve yöneticilerine yönelik tehditleri kaygıyla izliyor ve kınadığımızı ifade ediyoruz.

TMMOB, TTB ile dayanışma içerisindedir ve TTB`nin özgürlük, demokrasi, barış istemlerini paylaşmaktadır.

TTB yalnız değildir!

          TMMOB Yürütme Kurulu

Okunma Sayısı: 43