TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ÇMO KOCAELİ`DEN `DÜNYA SU GÜNÜ` AÇIKLAMASI - KOCAELİ KOZ GAZETESİ
Kocaeli Şube 22.03.2017 (Son Güncelleme: 22.03.2017 12:21:33)

 Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Sait Ağdacı, 22 Mart Dünya Su Günü‘ne ilişkin bir açıklama yaptı.Ağdacı, açıklamasında çeşitli tehlikelere dikkat çekti. İşte o açıklama; "Birleşmiş milletler tarafından yaşamın temel unsuru olan ve artan Dünya nüfusu, sanayileşme, yapılaşma, ormansizlasma, küresel iklim değişikliği gibi nedenlerle daha da kısıtlı hale gelen su kaynaklarının önemine dikkat çekmek için ilan edilen 22 Mart Dünya Su gününün aynı zamanda suyun ilk defa" piyasada alım satımı yapılabilecek bir mal"olarak tanımlandığı, yani suyu da bir meta haline getirdiği bir diğer gerçektir.

 Ülkemizde su tüketiminin 0/0 70 i tarımsal,0/0 20 si kentsel ve 0/0 10 u ise endüstriyel alanda gerçekleşmektedir.Dunyada ve ülkemizde giderek daha kit bir kaynak olan suyun etkin ve adil bir kullanımı olduğunu söylemek ise mümkün değildir.

 Ülkemizde 32 milyar metreküp u tarımda,7 milyar metreküp u içme/ kullanmada ve 5 milyar metreküp u ise sanayide olmak üzere yılda 44 milyar metreküp su tüketimi gerçekleşmektedir.Yillik tüketilebilir su potansiyeli ise 112 milyar metreküp olan ülkemizde kişi başına tüketilebilir su potansiyeli 1.519 m 3 civarında olup,bu değer " su azlığı " yaşanan bir ülke olduğumuzu ve bu değerin 2030 yılında 1000 m3 olacağı öngörülmekte bu da su fakiri ülkeler sınıfına girebilecegimizi göstermektedir.Kuresel iklim değişikliğine ilişkin senoryalar ülkemizin bu süreçten olumsuz yönde etkileneceğini ortaya koymaktadır.

 Ülkemizde üretilen atiksuyun ancak 0/0 57 si arıtılabilmektedir.İcme/ kullanma sularının ise ancak 0/0 55 lık bir bölümü aritilmakta, kalan kısmı ise sadece dezenfekte edilerek şebekeye verilmektedir.Ayrica şehir şebekelerinde 0/0 30 u aşan kaçaklar önemli bir ekonomik kayba yol açmaktadır.

 Diğer yandan, gün geçtikçe daha kısıtlı bir kaynak haline gelen suyu ticari bir meta olarak gören anlayış , vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenli ve yeterli suya ulaşım hakkı önünde en önemli engeli oluşturmaktadır. Ülkemizde yapılan değerlendirmelere göre: şişelenmiş su talebinde artış dikkat çekici boyutlardadır.2000 yılında halkımızın 0/0 20 si şişe suyu kullanırken,bu değer 2005 te 0/0 37 ye,2010 da 0/0 54 e ulaşmıştır.

 Bir yanda tarımda, salma sulama gibi 5000 yıl öncesine dayanan sulama teknikleriyle büyük ölçüde su israfı yaşanırken diğer yandan şehir içme suyu şebekelerinde önemli su kayıpları devam etmektedir.Almanya‘ da 0/0 5 , Finlandiya‘da0/0 15, İtalya‘da 0/0 30 seviyesinde olan içme suyu şebekesi kayıpları ülkemizde 0/0 50 ye yakın seviyelerindedir.

 Arıtılmış suların yeniden kullanımının sağlanması, sebekelerde kayıp kaçak oranlarının azaltılması,su yönetimi süreçlerinde yenilenebilir enerji sistemlerinin kullanımı, ileri arıtma teknolojileri, bölgesel ve havza bazlı doğru planlama ve yönetim süreçleri önem kazanmaktadır.

 Su kaynaklarımızın giderek daha kirli hale gelmesi suyu yonetemedigimiz gerçeğini de ortaya koymaktadır.

 ÇMO Kocaeli Şubesi olarak, suyun, canlı tüm yaşam için vazgeçilmez doğal bir hak olduğu unutulmadan, suyun kullanımı ve korunması ile ilgili kararlar da bölge, ülke insanının yok sayilmadan ivedilikle toplumsal projeler oluşturulması gerektiğinin önemi bilinerek ve hiç akıldan çıkarılmadan; ayrıca suyu" doğal hak" olmaktan çıkarıp ticari bir mal haline getirerek sermayeye, küresel piyasaya açan politikalardan vazgecilmesini , doğal kaynaklarımızı, halkımızın çıkarlarını ve geleceğini korumak için; kamu mülkiyeti temelinde örgütlenmiş, ulusal planlama çerçevesinde yerel kalkınmayı hedefleyen,her bireyin suya erişimine olanak sağlayan eşitsizlikleri de ortadan kaldırarak, doğayla barışık yatırımı önemseyen ulusal su politikalarının bir an önce hayata geçirilmesi gerekliliğini bir kez daha vurguluyor, halkımızın esenligini ve doğal varlıkların korunmasını esas alan Yönetim ve çevre politikalarının hayata geçirilmesi konusunda ki kararlılığımızı belirtir saygılar sunarız.

Okunma Sayısı: 410