TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
AB SU ÇERÇEVE DİREKTİFİNE GÖRE BİYOLOJİK İZLEME ÇALIŞTAYI 3 HAZİRAN 2016 ANKARA
Samsun Şube 25.05.2016 (Son Güncelleme: 25.05.2016 13:21:15)

İklim değişikliği ve artan kirlilik nedeniyle dünyada ve ülkemizde su yönetimi gittikçe önemli hale gelmiştir. Ülkemizde bu konuda gerek merkezi idare gerekse yerel yönetimler tarafından yararlı ve önemli çalışmalar yapılmakla birlikte koruyucu bir Su Kanunu`nun olmaması ve su yönetimindeki çok başlılık nedeniyle su sağlıklı bir şekilde yönetilememektedir.

Buna ek olarak, su tüketiminin azaltılması, kirliliğin azaltılması, varolan kirliliğin giderilmesi, suyun iletimi gibi önemli başlıkları altında toplayan su yönetimi için öncelikle sağlıklı veri elde edilmesi gerekmektedir.

Verilerin elde edilmesi ve geçmiş ve gelecek arasındaki bağlantının sağlanabilmesi için sularda "Biyolojik İzleme" kritik öneme sahiptir. AB Su Çerçeve Direktifi kapsamındaki Biyolojik İzleme henüz ülkemizde tam olarak uygulanamamaktadır.

 

Bu kapsamda, Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Odamızın ortak çalışmaları ile 3 Haziran 2016 tarihinde Ankara`da ekte bilgileri bulunan "AB Su Çerçeve Direktifine Göre Biyolojik İzleme Çalıştayı" planlanmaktadır. Söz konusu çalıştayda aynı zamanda Su Kanunu ihtiyacı da tartışılacak ve suların izlenmesi, veri toplanması konuları da ele alınacaktır.

 

Okunma Sayısı: 76
Fotoğraf Galerisi