TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Basına Ve Kamuoyuna...

HİÇBİR GÜÇ TMMOB’Yİ VE MİMARLAR ODAMIZI HALKIMIZDAN VE KAMU YARARINDAN YANA OLAN MÜCADELESİNDEN VAZGEÇİREMEYECEKTİR

Genel Merkez 18.02.2016 (Son Güncelleme: 18.02.2016 10:03:41)

İktidarın meslek odaları üzerinde oluşturmaya çalıştığı baskının yansıması olarak, iktidardan güç alan bazı odakların Birliğimize bağlı odalarımızı hedef gösteren açıklamalarına sıklıkla tanık oluyoruz. 

En son olarak da Ağaoğlu Şirketler Grubu yöneticisinin Mimarlar Odamızı kamu yararına açtığı davalardan dolayı "terörist" olmakla suçladığını ve  "bir operasyon yapılması lazım"  diyerek Odamızı hedef gösterdiğini basın yoluyla öğrenmiş bulunuyoruz. 

Gerçeği herkes bilsin: 

Dayanağını Anayasa`nın 135. maddesinden alan kamu kurumu niteliğindeki bir meslek örgütüne "operasyon yapılması" önerisini getirme cesaretini gösteren bu çevreler, iktidarla kol kola ülkenin ormanlarını, derelerini, kentlerini yağmalayanlardır. 

TMMOB söylüyor: 

Doğanın katledilmesine, suyumuzun, toprağımızın peşkeş çekilmesine karşı mücadelenin simgesi TMMOB ve odaları bu gibilerin önlerindeki en büyük engeldir. 

TMMOB ve bağlı odaları bu gibilerin hedefindedir. 

Çünkü; TMMOB, bağlı odaları ve tabii Mimarlar Odamız; kentlerin kimliklerinin rant uğruna yok edilmesine karşı mücadele eder, ormanların, yaylaların yağmalanmasının karşısındadır, derelerin özgürce akması için yöre halkları ile birlikte direnir, bugünlerde de Artvinlilerle omuz omuzadır. 

Çünkü; TMMOB ve bağlı odaları, bu ülkenin kültürel ve doğal varlıklarının yok edilmemesi için bilimsel raporlar hazırlar, hukuk yoluyla mücadele ederler. 

İşte bu yüzden, TMMOB ve Odaları onların önünde engeldir, işte bu yüzden onlara göre TMMOB`ye ve Odalarına "operasyon yapılması" gerekmektedir. 

Ağaoğlu Şirketler Grubu yöneticisi gibiler iyi bilmelidir ki; hiçbir güç TMMOB`yi, bağlı odalarını ve Mimarlar Odamızı emekten, halktan ve kamu yararından yana mücadeleden vazgeçiremeyecektir. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Soğancı

Okunma Sayısı: 21