TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Tüm Etkinlikler

    Yayına Giriş Tarihi: 09.07.2012  Güncellenme Zamanı: 09.07.2012 14:14:04  
 

Etkinliğin Tarihi:
27.07.2012

Etkinliğin Yeri:

 

 

Eğitim Adı

 

LPG YETKİLİ PERSONEL (POMPACI) EĞİTİMİ

 

Eğitimin Verileceği Tarih

27 Temmuz 2012 - Cuma

 

Eğitim Verileceği Yer

 

TMMOB Kütüphanesi

Selanik Caddesi No:17/11 Kızılay ANKARA

Eğitim Kapsamı

 

Madde 15-  LPG piyasasında görev yapacak sorumlu müdürler, tanker şoförleri, dolum personeli, tüp dolum personeli, tüp dağıtım araçlarının şoförleri ve tüp dağıtım personeli, tanker dolum personeli, test ve muayene elemanları ve otogaz LPG dolum personeli, pompacılar ile tesisat, projelendirme ve imalatında görev alan diğer personel, TMMOB (Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği)‘a bağlı ilgili meslek odası tarafından eğitime tâbi tutulurlar. Eğitime ilişkin esas ve usûllerin yer alacağı yönetmelik TMMOB (Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği) ve ilgili kurum tarafından müştereken hazırlanır.

c) 9, 14 ve 15 inci madde hükümlerinin ihlâli hâlinde sorumlulara ellibin Türk Lirası idarî para cezası verilir

Katılımcı Sayısı

20 Kişi

Ücret

125 TL

Hesap Numarası

Türkiye İş Bankası Meşrutiyet Şubesi 4213 744819

IBAN :TR870006400000142130744819

Eğitim Ücretine Dahil olanlar:

 

LPG Yetkili Personel Belgesi

Öğle yemeği ve ikramlar

Kayıt Bilgileri

 Kayıtlarınızı deniz@cmo.org.tr  adresine ad-soyad, iletişim bilgilerinizi ve eğitime katılacak personelin adını belirterek yapabilirsiniz.

 

Tel : 0 312 419 80 76/3

 

NOT: Eğitime katılacak personellerin yanlarında 1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2 adet fotoğrafla birlikte gelmeleri gerekmektedir.