TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası

 

Dr. Nazlı Ayyıldız Turan Başkan (Samsun Temsilciliği)
Dr. Sema Arıman Düzenleme Kurulu Sekretaryası
Dr. Hülya Böke Özkoç Düzenleme Kurulu Sekretaryası
Yeşer Aslanoğlu (Genel Merkez)
Baran Bozoğlu  (Genel Merkez)
Hasan Şevki Çiftçi (Genel Merkez)
Dr. Örgen Uğurlu (Genel Merkez)
Dr. Vedat Yılmaz (Antalya Temsilciliği)