TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası

 

Dr. Nazlı Ayyıldız Turan Başkan (Samsun Temsilciliği)
Dr. Sema Arıman Düzenleme Kurulu Sekretaryası
Dr. Hülya Böke Özkoç Düzenleme Kurulu Sekretaryası
Ezgi Akar (Genel Merkez)
Yeşer Aslanoğlu (Genel Merkez)
Tolga Bahadır (Samsun Temsilciliği)
Baran Bozoğlu  (Genel Merkez)
Necmi Bulut (Denizli Temsilciliği)
Hüyesin Cüce (Samsun Temsilciliği)
Hasan Şevki Çiftçi (Genel Merkez)
Özcan Çoluk (Samsun Temsilciliği)
Cem Doğan (Ankara Şube)
Kenan Doğan (Adana Temsilciliği)
Özge Göksu (Samsun Temsilciliği)
Mert Güvenç (Genel Merkez)
E. Helil Kınay (İzmir Şube)
Semra Ocak (İstanbul Şube)
Özlem Özdurmuş (Samsun Temsilciliği)
Tuğçe Serçe (Genel Merkez)
Zeynep Soyer (Kocaeli Temsilciliği)
Dr. Örgen Uğurlu (Genel Merkez)
Dr. Vedat Yılmaz (Antalya Temsilciliği)