TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası

 

DÜZENLEME KURULU

Dr. Ertan Öztürk (Başkan) Genel Merkez

Baran Bozoğlu Genel Merkez

Gökşin Tekindor        Genel Merkez

Kumru Kocaman         Genel Merkez

Yeşim Bek         Ankara Şube

Erol Özen         Ankara Şube

Meryem Kayan İstanbul Şube

Yar. Doç. Hasan Sarptaş İzmir Şube

Erhan Gengenç Kocaeli Şube

Diren Gültekin Antalya Şube

Kenan Doğan Adana Şube

Emine Su Turan  Adana Şube

Kübra Küçük Samsun Şube

Dr. Efsun Dindar Bursa Temsilciliği

Yasin Özay         Mersin Temsilciliği

Fatih Mezarcı Düzce Temsilciliği

Salih Taşcı         Van Temsilciliği

 

 

YÜRÜTME KURULU

Dr. Ertan Öztürk (Başkan) Genel Merkez

Baran Bozoğlu Genel Merkez

Gökşin Tekindor        Genel Merkez

Kumru Kocaman        Genel Merkez

Dr. Efsun Dindar Bursa Temsilciliği

Yeşim Bek         Ankara Şube

Erol Özen         Ankara Şube