ANA SAYFAAna Sayfa   BİZE ULAŞINİletişim Bilgileri   BAĞLANTILARBağlantılar   SİTE HARİTASISite Haritası   SİTE İÇİ ARAMASite İçi Arama          ENGLISHEnglish        Üye Girişi

     22 ŞUBAT 2018 , PERŞEMBE

 

Çalışma Raporu

Gazete Pedi

Yayınlar

Gazete ÇMO

Gazete ÇMO
SAYI: 2017/Nisan

Tüm Sayılar »

 
 

Çevre Bilim ve Teknoloji

Çevre Bilim ve Teknoloji
SAYI: 2017 / KASIM 2

Tüm Sayılar »

 
 

Öğrenci Bülteni

Öğrenci Bülteni
SAYI: Ocak-Şubat 2012 2

Tüm Sayılar »

 
 

 
 » KİTAPLAR

 
KURAKLIK VE SU KANUNU ÇALIŞTAYI

Tüm Kitaplar »

 
 

TMMOB YÖNETİM KURULU`NUN LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK İLE İLGİLİ KARARLARI

 

 

LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonlarında Sorumlu Müdürlük konusunda TMMOB Yönetim Kurulu`nun 15 Aralık 2014 tarihli toplantısında alınan kararlar aşağıdaki gibidir:

43. Dönem LPG Çalışma Grubu - 2 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No: 2

Toplantı Tarihi: 15.12.2014

Toplantı Saati: 18:30

Toplantı Yeri: TMMOB

 

KARARLAR:

5307 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve 16 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazete ‘de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği kapsamında

2015 yılı için; LPG Dolum Tesisi Sorumlu Müdür, LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür, LPG Yetkili İşletme ve Teknik Personel "Eğitim" ücretlerinin 90 TL/gün , "Belge" ve "Sertifika" ücretlerinin 50 TL, "Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defteri" ücretinin 90 TL olarak belirlenmesine

 KARAR VERİLDİ.

 

  

TMMOB KARAR

 

Toplantı No:32

Toplantı Tarihi:22.03.2014

Toplantı Saati:08:00

 

 

KARAR NO 390: 09 Ocak 2014 tarih ve 28877 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında otogaz istasyonlarında sorumlu müdürlük yapacakların aynı il sınırlarında olmak üzere en fazla 3 Otogaz istasyonunda görev yapabilmelerine; bir yerde tam gün esaslı çalışan ve başka işyerlerinde sorumlu müdürlük yapacaklardan çalıştığı iş yerinden her bir iş yeri için ayrı ayrı alacakları "izin belgesi"nin istenmesine,

 


  

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) Piyasası Eğitim Ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği

Tarih : 16.12.2012  Sayı : 28499

 

MADDE 14 – (1) Sorumlu müdür olacak kişilerde;

a) (Değişik Bent 19.03.2014 tarihli ve 28946 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Yönetmelik Md 2) "a) Dolum tesisleri için; çevre, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, endüstri, enerji sistemleri, kimya, makine, inşaat, mekatronik, petrol ve doğalgaz mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya 15/2/1954 tarihli ve 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını almış olmak veya diğer bölümlerden mezun olmakla beraber çevre, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, endüstri, enerji sistemleri, inşaat, kimya, makine, mekatronik, petrol ve doğalgaz mühendisliği veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olmak,"

  

  

LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonlarında Sorumlu Müdürlük konusunda TMMOB Yönetim Kurulu`nun 30 Mart 2013 tarihli toplantısında alınan kararlar aşağıdaki gibidir:

Toplantı No:16

Toplantı Tarihi:30.03.2013

Toplantı Saati:12:00

Toplantı Yeri:TMMOB

 

LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonlarında Sorumlu Müdürlük konusunda TMMOB Yönetim Kurulu`nun 30 Mart 2013 tarihli toplantısında alınan kararlar aşağıdaki gibidir:

KARAR NO 192 : 5307 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve 16 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazete ‘de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği kapsamında; Sorumlu Müdür Eğitimleri ile ilgili olarak; TMMOB Yönetim Kurulu‘nun 16 Şubat 2013 tarih ve 168 sayılı, 09 Mart 2013 tarih ve 178 sayılı kararı doğrultusunda;

i) LPG Dolum Tesisleri Sorumlu Müdür Eğitimi için;

LPG Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Eğitimi‘nin 1 gün (8 saat)  olmasına, bu eğitime katılacaklardan Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim sertifikalarına sahip olmalarının istenmesine,

Çevre, endüstri, enerji sistemleri, kimya, makina, mekatronik, petrol ve doğalgaz mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların eğitimlerinin kayıtlı oldukları odalarınca verilmesine,

6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını almış olanlar ile diğer bölümlerden mezun olmakla beraber çevre, elektrik, endüstri, enerji sistemleri, inşaat, kimya, makina, petrol ve doğalgaz mühendisliği veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olanların eğitimlerinin Çevre, Kimya, Makina ve Petrol Mühendisleri Odalarınca verilmesine, bu nitelikleri ile eğitime katılacaklardan noter onaylı diploma ve nüfus cüzdanı ile resmi kuruluşlardan alınacak adres belgesinin istenmesine,

ii) LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi için;

Meslek yüksekokullarının kimya teknolojisi, elektronik teknolojisi, makina, mekatronik, elektrik, enerji tesisleri işletmeciliği, doğalgaz ve tesisatı teknolojisi, gaz ve tesisatı teknolojisi, rafineri ve petro-kimya teknolojisi programlarından veya teknoloji fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan veya 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını almış olan veya diğer bölümlerden mezun olmakla beraber mühendislik veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olanlar için LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi‘nin 5 gün (40 saat)  olmasına, eğitimlerinin Çevre, Kimya, Makine ve Petrol Mühendisleri Odalarınca verilmesine, bu nitelikleri ile eğitime katılacaklardan noter onaylı diploma ve nüfus cüzdanı ile resmi kuruluşlardan alınacak adres belgesinin istenmesine,

Mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi‘nin 3 gün (24 saat)  olmasına, eğitimlerinin kayıtlı oldukları odalarınca verilmesine; eğitim verebilecek odaların gerekli altyapı çalışmalarını tamamlayana ve TMMOB Yönetim Kurulu onayına sunana kadar geçecek sürede eğitim talebi olan mühendislerin eğitimlerinin Çevre, Kimya, Makina ve Petrol Mühendisleri Odaları tarafından verilmesine; Birliğimize bağlı diğer odaya kayıtlı üyeye eğitim verecek odanın, eğitim başvurularında üyeden kayıtlı olduğu odasına karşı yükümlülüklerini yerine getirdiğine dair belgenin istenmesine,  eğitim veren odaların eğitim alan üyeyi kayıtlı olduğu odasına bildirmesine,

iii) LPG Dolum Tesisi Sorumlu Müdür ile LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür eğitim ücretinin 2013 yılı için 75 TL/gün olmasına,

iv) Mühendisler dışındaki meslek mensuplarının LPG Dolum tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür eğitimlerinin TMMOB‘nin açtığı davanın sonuçlanmasına kadar, EPDK‘nın TMMOB‘ye yolladığı 01.03.2013 tarih ve 44663745-140.03.02-10235 sayılı yazısı gereğince yürütülmesine,

v) Sorumlu Müdür Eğitimleri‘nin gerçekleşeceği tarihlerin duyurularının görev ve yetki verilmiş Odalarca yapılmasına,

vi) LPG Dolum Tesisleri ve LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimleri için TMMOB LPG Çalışma Grubu tarafından hazırlanan eğitim programlarının uygunluğuna,

  

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.