HomeHome   Contact UsContact Us   TurkishTurkish

     21 KASIM 2017 , SALI

 •  
 • LPG YENİLEME (VİZE) İŞLEMLERİ

   

  2017 YILI İTİBARİ İLE LPG SORUMLU MÜDÜR BELGESİ YENİLEME İŞLEMLERİ 

  2016 yılı içerisinde düzenlenen belgelere, 12 ay geçerli olduğu için 2017 yılı içerisinde yenileme işlemi yapılması zorunludur. (Yenileme işlemleri için gönderdiğiniz evraklar arasında sözleşmenizi mutlaka göndermeniz gerekmektedir. 2017 yılı içerisinde yapılacak yenileme işlemlerinde, LPG belgelerinin geçerlilik süresi, sözleşme süresine göre düzenlenecektir.)

  15/12/2016 tarih ve 29919 sayılı resmi gazete‘de EPDK tarafından yayımlanan yönetmelik ile vize şartı aranmaz ibaresinden dolayı değiştirilen uygulama 2017 yılında düzenlenen belgeler, sözleşme süresine istinaden düzenlenecektir. LPG Sorumlu Müdür belgelerinin bitiş tarihine kadar vize, yenileme için gönderilmesi gerekmemektedir.  

   

  Yenileme işlemleri için Kontrol Kayıt defterlerinin herhangi bir sayfası odamıza gönderilmeyecektir. 

   

  İşlemlerin gerçekleşebilmesi için  gerekli evraklar;

  • 1 adet vesikalık fotoğraf,

  • Bir önceki sene düzenlenmiş Sorumlu Müdürlük belgesinin aslı,

  • SSK hizmet dökümleri : Sorumlu Müdürün, Sorumlu olduğu Otogaz İstasyonu tarafından asgari ücretin altında olmayacak şekilde sigorta primlerinin her ay düzenli yatırılması gerekmektedir. Vizeye gelen belgeye ait tüm SSK hizmet dökümleri istenilmektedir. SSK prim ödemeleri Sorumlu Müdürün istasyonda çalışma gün sayısı ile bağlantılı olamaz. Çalışma günü 30 gün gösterilmesi zorunlu değildir. Belgede adı geçen istasyon ve belgedeki istasyon adresi tarafından SSK prim ödemelerinin yatırılması gerekmektedir. Tarafımıza gönderilen SSK dökümlerindeki firma ismi ve adresi, belgedeki isim ve adresle uyuşmuyorsa yenileme yapılamaz.

         Bir firmanın birden çok şubesi olabilir ve Sorumlu Müdür bu firmanın herhangi bir şubesinde  Sorumlu Müdürlük yapıyor olabilir. Bu gibi durumlarda Sorumlu Müdürün, Sorumlu olduğu (sözleşmede yazılı olan adres) istasyon adresi üzerinden sigortası yatması gerekir. Eğer Sorumlu olunan istasyonun Sigorta yükümlülüğü yok ise, sadece Merkezin sigorta yükümlülüğü var ise Firmanın merkezinden de SSK prim ödemeleri yatırılmış olabilir.

  Fatura kesilecek ise: Eğer LPG Sorumlu Müdür, faaliyet alanında LPG Sorumlu Müdürlük ekli bir firma sahibi, ortağı yada resmi çalışanı ise Otogaz istasyonuna firma üzerinden LPG hizmeti karşılığı fatura keselebilir. Böylece Otogaz istasyonu Sorumlu Müdüre sigorta yaptırmak zorunda değildir. Bu durumda yenileme işlemi için firmadan bağkur kaydı yada firmadan yatan ssk hizmet dökümleri ve Otogaz istasyonuna her ay asgari ücret üzerinden kesilen faturaların fotokopileri taramıza gönderilmesi gerekir.

   

  • Sorumlu Müdürlük Sözleşmesi : Eğer daha önce tarafımıza gönderilmiş olan sözleşmenin süresi bitmiş ise yenileme yapılırken yeni sözleşmenin aslı belgeler arasında yer alması gerekmektedir. Sözleşme süresi bitmemiş olan ve Odamızda mevcut olan sözleşmeler istenilmemektedir.

   

  Ücret :

  * 100.00 TL Kontrol Kayıt defteri ücreti.

  * 75.00 TL belge düzenleme ücreti

  * Sorumlu Müdürlük vizesi yapılacak olan belge sahibi üyemizin Odamıza üye aidat borcunun olmaması gerekmektedir.

   

  Bir önceki senenin veya daha önceki senelerin onayı yapılmamış belgelere, geriye dönük onay işlemi yapılamaz.

  Onay işlemleri için başvurularınızı, yeni belge düzenlenecek olması sebebiyle sadece Çevre Mühendisleri Odası Genel Merkez‘e yapmanız gerekmektedir. Bu aşamada Şube yada Temsilciliklerimizden işlem yapılamamaktadır.

  Ücret ödemelerini aşağıdaki hesaba yatırılması posta,kargo vs. ile gönderilen belgeler içerisine yatırılan ücret dekontunun fotokopisinin eklenmesi gerekmektedir.

  İstenilen evraklar e-posta yolu ile gönderilemez. 

   

   Adres: Kocatepe mahallesi Hatay 2 sokak 24/17 Kızılay Çankaya ANKARA 

   

   PTT Hesap numarası : 103694


  Banka

  Şube Kodu

  Hesap Numarası

  IBAN

  TÜRKİYE İŞ BANKASI MEŞRUTİYET ŞUBESİ

  4213

  744794

  TR830006400000142130744794


   


   

   2015 yılı için;

   

  Aşağıdaki bilgiler sadece 2015 yılı için geçerliydi. (Geçmiş dönem ile bu yıl içindeki yenileme işlemlerinin kıyaslanması için bilgiler kaldırılmamıştır.) Bu yıl yenileme işlemleri yukarıda yazılıdır. 

   

   

  2015 yılı yenileme işlemleri için başvuracak olan üyelerimize, EPDK tarafından 16 Aralık 2012 tarihinde yayınlanan yönetmeliğe uygun uygulamalar nedeniyle yeni LPG Sorumlu Müdürlük belgesi düzenlenecek ve Kontrol Kayıt defteri verilecektir.

  Sorumlu Müdürlük belgeleri düzenlendiği yıl içerisinde geçerlidir. Her yıl Ocak ayı içerisinde yenileme işlemi yapılması zorunludur. Ocak ayını geçen yenileme başvuruları için her ay 25‘er TL gecikme ücreti uygulanacaktır.  

  Kontrol kayıt defterini EPDK‘ nın web sitesinden de temin edebilirsiniz.  

   

  Yenileme işlemleri için Kontrol Kayıt defterlerinin herhangi bir sayfası odamıza gönderilmeyecektir.

   

  İşlemlerin gerçekleşebilmesi için  gerekli evraklar;

  • 2 adet vesikalık fotoğraf,

  • Bir önceki sene düzenlenmiş Sorumlu Müdürlük belgesinin aslı,

  • SSK hizmet dökümleri : Sorumlu Müdürün, Sorumlu olduğu Otogaz İstasyonu tarafından asgari ücretin altında olmayacak şekilde sigorta primlerinin her ay düzenli yatırılması gerekmektedir. Vizeye gelen belgeye ait tüm SSK hizmet dökümleri istenilmektedir. SSK prim ödemeleri Sorumlu Müdürün istasyonda çalışma gün sayısı ile bağlantılı olamaz. Çalışma günü 30 gün gösterilmesi zorunlu değildir. Belgede adı geçen istasyon ve belgedeki istasyon adresi tarafından SSK prim ödemelerinin yatırılması gerekmektedir. Tarafımıza gönderilen SSK dökümlerindeki firma ismi ve adresi, belgedeki isim ve adresle uyuşmuyorsa yenileme yapılamaz.

         Bir firmanın birden çok şubesi olabilir ve Sorumlu Müdür bu firmanın herhangi bir şubesinde  Sorumlu Müdürlük yapıyor olabilir. Bu gibi durumlarda Sorumlu Müdürün, Sorumlu olduğu (sözleşmede yazılı olan adres) istasyon adresi üzerinden sigortası yatması gerekir. Eğer Sorumlu olunan istasyonun Sigorta yükümlülüğü yok ise, sadece Merkezin sigorta yükümlülüğü var ise Firmanın merkezinden de SSK prim ödemeleri yatırılmış olabilir.

  Fatura kesilecek ise: Eğer LPG Sorumlu Müdür, faaliyet alanında LPG Sorumlu Müdürlük ekli bir firma sahibi, ortağı yada resmi çalışanı ise Otogaz istasyonuna firma üzerinden LPG hizmeti karşılığı fatura keselebilir. Böylece Otogaz istasyonu Sorumlu Müdüre sigorta yaptırmak zorunda değildir. Bu durumda yenileme işlemi için firmadan bağkur kaydı yada firmadan yatan ssk hizmet dökümleri ve Otogaz istasyonuna her ay asgari ücret üzerinden kesilen faturaların fotokopileri taramıza gönderilmesi gerekir.

   

  • Sorumlu Müdürlük Sözleşmesi 

   

  Ücret :

  * 90.00 TL Kontrol Kayıt defteri ücreti.

  * 50.00 TL belge düzenleme ücreti

  * Sorumlu Müdürlük vizesi yapılacak olan belge sahibi üyemizin Odamıza üye aidat borcunun olmaması gerekmektedir.

  * Eğer belgeleriniz Ocak ayı sonuna kadar gelmemiş, Ocak ayı geçtikten sonra gelmiş ise, her ay için 25.00‘ er TL gecikme ücreti uygulanmaktadır.

   

  Bir önceki senenin veya daha önceki senelerin onayı yapılmamış belgelere, geriye dönük onay işlemi yapılamaz.

  Onay işlemleri için başvurularınızı, yeni belge düzenlenecek olması sebebiyle sadece Çevre Mühendisleri Odası Genel Merkez‘e yapmanız gerekmektedir. Bu aşamada Şube yada Temsilciliklerimizden işlem yapılamamaktadır.

  Ücret ödemelerini aşağıdaki hesaba yatırılması posta,kargo vs. ile gönderilen belgeler içerisine yatırılan ücret dekontunun fotokopisinin eklenmesi gerekmektedir.

  Elden getirilen belge ücretleri Odamıza ödenebilir. 

   

   Adres: Kocatepe mahallesi Hatay 2 sokak 24/17 Kızılay Çankaya ANKARA 

   

   PTT Hesap numarası : 103694


  Banka

  Şube Kodu

  Hesap Numarası

  IBAN

  TÜRKİYE İŞ BANKASI MEŞRUTİYET ŞUBESİ

  4213

  744794

  TR830006400000142130744794


   

   

   

  Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.