HomeHome   Contact UsContact Us   TurkishTurkish

     23 ŞUBAT 2019 , CUMARTESİ

 •  
 • BÜRO TESCİL BELGESİ BAŞVURU KOŞULLARI

   

  Büro Tescil Belgesi Başvuru Koşulları

  1. SMM bürosu adına tam gün çalışan en az bir SMM (Çevre Mühendisi) bulunması.
   SMM kendi hesabına veya ortak çalışıyorsa, Ticaret Sicil Gezetesi örneği veya şirket karar defterinin noter onaylı örneği.
   Ücretli çalışıyorsa, sigorta giriş bildirgesi.
  2. Sigortasının BTB alacak firma tarafından yaptırılmış olması.
  3. SMM‘in (Çevre Mühendisi) noter onaylı imza sirküleri veya imza beyanı.
  4. SMM Bürosunun adres bildirimi için işyeri kira sözleşmesi veya tapu belgesinin örneği.
  5. Vergi levhası örneği.
  6. SMM Bürosu‘nun kuruluş statüsüne göre:
    Adi ortaklık ise, noterden onaylı sözleşmenin sureti
    Sermaye şirketi ise ticaret sicili gazetesinde yayınlanmış esas mukavelesinde Mühendislik hizmetlerinin belirtilmesi
  7. ÇMO tarafından verilen başvuru formlarının doğru ve eksiksiz doldurularak imzalanması.
  8. Başvurunun yapıldığı yıl dahil üye aidat borçlarının yatırılmış olması.
  9. BTB ilk kayıt ve yıllık ücretin ödenmesi. Yılın hangi ayı başvurulursa başvurulsun BTB, başvuru yapılan yılın sonuna kadar (31 Aralık‘a kadar) geçerli olmak üzere düzenlenir.
  10. Ödeme yapıldığına dair belgenin fotokopisi

  Şube ve Temsilciliklerimizde üyelik ve belge ücretleri nakit olaraktahsil edilememektedir.

   

  BTB İlk Başvuru Ücreti (2018)

  400 TL     

  BTB Yıllık Ücreti

  600 TL   

  Kayıp BTB Ücreti

  600 TL    

  2018 Yılı İçinde Kurulan Firmalar İçin  BTB Ücreti Kurulduğu Aydan Sonraki Her Ay İçin:

  50 TL  

  BTB -Ocak Ayından Sonra yapılacak Başvurularda Her Ay İçin Alınacak Ceza Tutarı

  50 TL. 

   

   

  Key Yazılım Çözümleri A.Ş.